سفر ساختگي 6 زن به فضا+ تصاوير

شش زن فضانورد روسي به منظور بررسي چگونگي سازگاري بدن و ذهن زنان در سفر رفت و برگشت به ماه يک تجربه هشت روزه را در يک شاتل فضايي ساختگي آغاز کرده‌اند.

0

به گزارش به دخت به نقل از جنوب نيوز، سفر به ماه، گردش به دور آن و بازگشت به زمين هشت روز طول خواهد کشيد، به همين دليل اين فضانوردان اين مدت را در ماموريت شبيه‌سازي شده Luna-2015 خواهند گذراند. اين تجربه روز چهارشنبه (ششم آبان) در موسسه مشکلات زيستي پزشکي در نزديکي مسکو آغاز شد.

براساس برنامه پروژه انستيتوي مشکلات پزشکي بيولوژيکي آکادمي علوم روسيه، پيشتر دوره هاي آموزشي 10 زن با هدف نهايي اعزام به ماه آغاز شده است که در پايان دوره شش تن از آنان براي اين سفر نادر انتخاب شدند.

اين گروه بايد هشت روز در فضاي ايزوله و مشابه پرواز فضايي در سفينه قرار گيرند تا بتوانند شرايط حضور در برنامه عملياتي را از نظر مربيان کسب کنند. يکي از اهداف اصلي اين پروژه، تحقيق روي شرايط رواني ارگانيسم زن در مقابل ايزوله شدن در محيط فضا و بي وزني اعلام شده است. روسيه پيش از اين با گروهي از فضانوردان مرد يک آزمايش مشابه را در سفري ساختگي به مريخ و بازگشت از آن براي 519 روز انجام داده بود.

اين تجربه در زمان خود با اين انتقاد روبرو شده بود که چرا زنان براي تحقيق انتخاب نمي‌شوند، از اين رو آزمايش جديد براي ايجاد تعادل طراحي شده است. اين شش نفر در زمان قرار گرفتن در کپسول تحت آزمايشات مختلف روانشناسي قرار خواهند گرفت و سطوح استرس آن‌ها بررسي خواهد شد.

روسيه در سال 1963 نخستين زن يعني والنتينا ترشکووا را به فضا فرستاده بود. سال گذشته نيز يلنا سرووا به عنوان چهارمين زن روس به فضا و ايستگاه بين‌المللي پرواز کرد.

/انتهای متن/