چو حر آزاد و آزاده شو

محرم و عاشورا بهترین مدرسه و کارخانه انسان سازی اند. در این مدرسه، حر هم یکی از معلم هاست که داستانش درس آزادی و آزادگی می آموزد.

0

نسیم شهسواری/

محرم که فرامی‌رسد روح حماسی این ایام تو را، فرامی‌خواند، می‌گوید لحظه‌لحظه دگرگونی است.

محرم که فرامی‌رسد در و دیوار شهر برای تو پیام‌دارند.

پیامی برای شروعی دوباره؛

محرم می‌تواند یک بهانه باشد، بهانه‌ای برای تولدی از نو؛

محرم در خودش درس‌هایی دارد ، درس‌هایی نیروبخش و امیدآفرین.

شاید شما هم‌داستان حر را شنیده باشید.

مرد آزاد شده قیام عاشورا.

داستان حر برای ما سخن می‌گوید.

داستان حر به می‌گوید که هر کس که هدایت‌شده دستگاه اباعبدالله الحسین باشد آزاد و آزاده است.

داستان حر به ما می‌گوید که در این روزهای پور شور حسینی زمان آن رسیده است که چون حر آزاد و آزاده شویم.

محرم و عاشورا و اربعین بهترین معلمان تربیتند ،

محرم و عاشورا و اربعین کارخانه انسان سازی اند.

درس‌هایش را خوب یاد بگیریم .

 /انتهای متن/