مشکلات زنان تنها با همدلی و همفکری همه صاحب‌نظران حل می‌شود

دبیر کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: مسائل حوزه زنان مسائلی فراجناحی و فراسلیقه‌ای است و تنها با همکاری، همدلی و همفکری همه صاحب‌نظران قابل حل و راه‌حل‌یابی است.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، اکرم مصوری منش،‌ دبیر کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: حوزه زنان و مطالبات و آسیب های این حوزه همواره یکی از مهمترین مجموعه دغدغه های دولتها و همچنین فعالان حقوق زنان با هر طیف و جناحی بوده و هست. بررسی‌های تخصصی و کارشناسی در مورد این مسائل یکی از راهکارهای پیش رو در فضایی شفاف و به دور از ابهام و بر اساس نظریات تخصصی کارشناسان حوزه های مختلف است.

مصوری منش با اشاره به اهمیت نگاه علمی و کارشناسی به مسئله آسیب های اجتماعی و ضرورت برگزاری نشست های تخصصی و علمی برای ارزیابی وضعیت و ارائه راهکارها اظهار داشت: باید بر حسب ضرورت‌های پیش رو در جامعه، با مبنا قرار دادن ضرورت ایفای نقش هرچه گسترده تر متخصصان و صاحبنظران علمی با رویکرد شفاف سازی وضعیت موجود ، بررسی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای مناسب به برنامه ریزان در عرصه سیاست گذاری بسترهای مناسبی را فراهم سازیم تا کارشناسان و صاحب نظران دیدگاه‌های خود را در فضایی آزاد و علمی مطرح نمایند فارغ از اینکه چه میزان با دیدگاه‌های شخصی و سلیقه ای ما در تضاد یا هماهنگ باشد . بی تردید ایجاد چنین فضاهای آزاد علمی همراه با پرسش و پاسخ آزادانه دیدگاه های مختلف در دستیابی به راه حل های همه جانبه نگرانه و علمی و عمل گرایانه بسیار موثر است .

نماینده مجلس ششم با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با هدف ارتباط بدنه علمی و کارشناسی و مدنی با عالی ترین نهاد سیاست گذاری در حوزه زنان و خانواده گفت: کارگروه‌های تخصصی با توجه به دغدغه ها و ضرورت های مختلف در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شده اند تا بتوانند با ایجاد فضایی کارشناسی و علمی و به دور از هیاهوهای سیاسی در واگشایی معضلات حل ناشده و دستیابی به راه حل های معقول و عملی در این حوزه هم افزایی و همراهی داشته باشند . هدف این است که با ایجاد بستر مناسب نظرات تخصصی از سوی متخصصان این حوزه مطرح شود تا در برنامه ریزی علمی تر نسبت به حل مشکلات و رفع بسیاری از معضلات گام های موثر تری برداشته شود . در این راستا کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده نیز با توجه به الویت هایی که محل دغدغه است در کنار سایر کارگروهها اقدام به برگزاری نشستهای علمی می کند تا بتوانیم در فضایی سالم و کارشناسی بخشی از نگاه های کارشناسان و متخصصان را مطرح و به بحث و تحلیل بگذاریم تا نتایج این هم اندیشی ها بتواند در نظام برنامه ریزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مصوری منش افزود: در نشست های تخصصی که از سوی کارگروه آسیب های اجتماعی برگزار می شود از تمامی پژوهشگران و اساتید و فعالان اجرایی به ویژه سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی زنان و خیریه های حمایت کننده از زنان سرپرست خانوار گرفته تا مسولان بهزیستی مشاوران وزرا و بسیاری از مسئولان دولتی در دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و قضایی دعوت به عمل می آوریم تا بتوانیم نظرات مختلفی را طرح و به جمع بندی مناسبی برسیم.

وی تصریح کرد: روال این نشست ها اگر چه که برگزار کنندگان آن کارگروه تخصصی معاونت یعنی بدنه مدنی معاونت است اما پژوهشگران و اساتید، به ارائه علمی مطالب خود فارغ از سیاست و اعمال نظرهای غیرعلمی و بدون هیچ مداخله در بحث هایشان می پردازند . از این رو بحث های مطروحه در این نشستها صرفا نتایج دیدگاه تخصصی و حاصل پژوهشهای متخصصان سخنران است. از این رو مسائل و مباحث ارائه شونده در آنها مانند تمامی نشست های علمی مسلما وحی منزل نبوده و از ویژگی های هر علم انسانی و تفسیر اسلامی بهره مند است . بدین قرار هر رویکرد علمی و تفسیری از وضعیت، هست ها و بایدهای جامعه در فضای علمی قابل ارزیابی و نقد است .

وی در ادامه به انتقادات نسبت به نشستی با عنوان ” سلامت زنان و رفتارهای پرخطر ” که از سوی این کارگروه برگزار شده بود اشاره کرد و گفت : چنین جبهه گیری تندی ناشی از سوءتفاهم است . نظرات تخصصی مطرح شده در این نشست اخیر که مورد نقد قرار گرفت بر مبنای تحقیقات انجام شده توسط چند تن از متخصصان ارائه شده و مانند هر تحقیق دیگری در هر زمینه ای قابل ارزیابی و نقد منصفانه است . اما جالب اینجاست که برخی دوستان با اظهاراتی غیرکارشناسی و غیر علمی به نقد یک نشست علمی پرداختند و این درحالی است نظرات غیر مسئولانه و جنجال آفرین دوستان منتقد ما نیز قابل نقد هست ولی ما هرگز به خود اجازه نمی‌دهیم به دوستان منتقدمان اعلام داریم حق صحبت ندارند چرا که ما قائلیم که باید فضای گفت و گو و نقد باز باشد تا در چنین بستری به ارزیابی و تحلیل بپردازیم .

مصوری منش خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما ایجاد فضای علمی و آزاد همراه با پرسش و پاسخ و نقد آزاد هست که موجب می شود تا به راه حل های علمی و عملی مناسب دست یابیم و بنابراین از حضور تمامی دوستان منتقد در کارگروه استقبال می کنیم . به نظرم بهتر است که به جای تقابل و رویارویی در کنار یکدیگر قرار بگیریم چرا که همت و اراده همه ما باز کردن گره ای و حل مشکلی است که همگی به وجود آن اذعان داشته ولی در انتخاب اولویت ها و راه حل ها اختلافاتی وجود دارد.

دبیر کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: مسائل حوزه زنان مسائلی فراجناحی و فرا سلیقه ای است و تنها با همکاری و همدلی و همفکری همه صاحب نظران قابل حل و راه حل یابی است.

وی ادامه داد: در این راستا همگرایی و همدلی تمامی افکار و سلایق در این مسیر و حضور فعال متخصصان می تواند در فضایی مبتنی بر سعه صدر و تعامل گرا و دوستانه با بنای دلسوزی و احساس مسئولیت منتج به حل مشکلات و معضلاتی حتی پیچیده و دشوار شود که بدین ترتیب برگزاری این نشست های تخصصی و ورود متخصصان مختلف جامعه و اظهار نظر در خصوص مسایل مطروحه گام موثری است که می تواند ما را به این هدف برساند.

/انتهای متن/