تبدیل فراکسیون زنان به فراکسیون زن و خانواده

درمجلس نهم، فراکسیون زنان به فراکسیون زنان وخانواده تبدیل می‌شود.

3

سرویس خبر به دخت/

نماینده مردم تهران ازتبدیل فراکسیون زنان به فراکسیون زنان و خانواده درمجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: طبق رایزنی‌های صورت گرفته وباتوجه به رویکرد خانواده ‌محوری درتمام سازمان‌ها و نهاد‌ها، فراکسیون زنان نیز به فراکسیون زنان وخانواده تبدیل خواهد شد.

Laser Dentistry With Dental Clinic In Dubai

فاطمه آلیا با بیان این‌که تمام نمایندگان باید دغدغه مسایل زنان وخانواده را داشته باشند، گفت: با تبدیل فراکسیون زنان به فراکسیون زنان و خانواده، آقایان نماینده نیز می‌توانند عضو این فراکسیون شوند و این مسئله به ارائه طرح‌های مناسب درحوزه زنان و خانواده کمک می‌کند.

منبع: زنان پرس/انتهای متن/

نمایش نظرات (3)