آخرین وضعیت سند تأمین امنیت زنان و کودکان

مشاور وزیر کشور در امور بانوان گفت: سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی نیمه تیرماه با امضای وزیر کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفت و مراحل بررسی را در این سازمان می‌گذراند و ما نیز مرتب در نشست‌های کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت می‌کنیم.

0

به گزار به دخت به نقل از ایسنا، فهیمه فرهمندپور افزود: در حال حاضر معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به تصمیمات جدیدی در این زمینه رسیده است و معتقدند که بخش بانوان از بخش کودک در این سند تفکیک بشود؛ البته از ابتدا هم این دغدغه را داشتیم که در صورت تحقق این امر دوباره سند باید بازنگری شود.

وی تاکید کرد: بازنگری سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی خارج از وظیفه اولیه ما در وزارت کشور است ولی چون این سند را ما به سرانجام رساندیم نسبت به آن دغدغه داریم. بنابراین قصد داریم تمام کارهای اصلاحی و تکمیلی را روی آن انجام دهیم.

فرهمندپور در پایان اظهارکرد: قرار است در سند تأمین امنیت زنان بخش کودک از زنان تفکیک شود که در این راستا بخش کودک به مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری ارایه می‌شود تا در سند حمایت از حقوق کودک لحاظ شود. بخش زنان نیز بازسازی و نهایی می‌شود.

/انتهای متن/