نوزاد رهاشده در کیسه زباله به طرز معجزه آسایی زنده ماند + تصاویر

یک نوزاد چند روزه که برای مدتی در یک کیسه زباله در کنار یک جاده رها شده بود، به طرز معجزه آسایی زنده ماند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ساعت 24،این نوزاد که در درون یک کیسه زباله قرار داشت، در کنار جاده رها شده بود و گروهی از رهگذران با مشاهده حرکت این کیسه، آن را باز کرده و شاهده یک نوزاد زنده در آن بودند.

این در حالی است که هنوز بند ناف این نوزاد نیز از وی جدا نشده بود. این گروه پس از گذاشتن نوزاد در یک پارچه تمیز، آن را به جای امن منتقل کردند.

تصاویر این خبر را می توانید در زیر مشاهده کنید:

/انتهای متن/