مولاوردی: اشتغال برای بسیاری از زنان یک انتخاب نیست

لاوردی تاکید کرد: اگر ارتقاء سلامت را فرآیند توانمندسازی افراد جهت افزایش سلامت خود و بهبود آن بدانیم افزایش آگاهی جامعه و خانواده از دانش و نیازهای سلامت زنان امری مهم است .

0

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در پیامی به دومین همایش ملی سلامت زنان در محیط کار گفت: امروزه اشتغال برای بسیاری از زنان یک انتخاب نیست، بلکه اجباری برای تامین زندگی خود یا یگی از اعضای خانواده است.

به گزارش به دخت و به نقل از ایرنا، شهیندخت مولاوردی در متن پیام خود آورده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد، اعم از زن و مرد، سلامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تامین نیازهای سلامت آنها را تکلیف اصلی دولت شمرده است.

مولاوردی با بیان اینکه امروزه سلامت تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمی شود، خاطرنشان کرد: سلامت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی های آنان در مراحل مختلف زندگی است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به یافته های علمی جدید درباره سلامت زنان و نظام های سلامت خاطرنشان کرد: این یافته ها در رویکردهای ادغام یافته سلامت در طی دوره های زندگی تاکید دارد و آن را نکته ای کلیدی و با اهمیت در برنامه های پژوهشی و برنامه ریزی به شمار می آورند.

وی ادامه داد: در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی زنان با در نظر گرفتن نقش های چندگانه فردی، اجتماعی و خانوادگی آنان مدنظر قرار می گیرد.

مولاوردی در ادامه گفت: همچنین امروزه اشتغال برای بسیاری از زنان یک انتخاب نیست بلکه اجباری برای تامین زندگی خود یا یکی از اعضای خانواده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: طیف متنوعی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سازمانی و نیز عوامل بیولوژیکی، فیزیکی شیمیایی، سبک زندگی و سواد سلامتی در سلامت زنان در محیط کار، شامل منزل و محیط های رسمی کار تاثیر می گذارد.

وی از جمله مهمترین این عوامل را عامل فرهنگی عنوان کرد و گفت: این عامل علاوه بر عوامل زیستی، زنان را در محیط های کاری آسیب پذیرتر از مردان می کند.

مولاوردی با اشاره به تعریف نادرست حقوق و نقش های زن و مرد در خانه و اجتماع و نیز توزیع ناعادلانه منابع و فرصت ها در محیط های کاری، ریشه این موارد را در شرایط فرهنگی و ساختاری دانست و اظهار کرد: این موارد نگرش نامناسب مردان و زنان به نقش، جایگاه و حقوق خود و جنس دیگر در محیط کار را تولید کرده و تداوم می بخشد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تجارب و شواهد علمی بیانگر این است که در برخی محیط های کاری تبعیض بین زن و مرد در نظام پرداخت، دسترسی به منابع و فرصت های شغلی، تسهیلات رفاهی و پیشرفت های شغلی، متفاوت است اظهار داشت: همچنین ایفای نقش در سطوح تصمیم گیری، مدیریتی و ارزشیابی از جمله واقعیت هایی است که نه تنها بر رضایت شغلی و سلامت روانی زنان در محیط کار اثرگذاشته بلکه منجر به بازتولید یا تداوم بسترهای نامناسب فرهنگی و قانونی، ساختاری و سازمانی برای ارتقاء سلامت زنان در محیط های کاری می شود.

وی تاکید کرد: اگر ارتقاء سلامت را فرآیند توانمندسازی افراد جهت افزایش سلامت خود و بهبود آن بدانیم افزایش آگاهی جامعه و خانواده از دانش و نیازهای سلامت زنان امری مهم است .

مولاوردی افزود: آگاهی جامعه با سلامت زنان در دستیابی به اهداف توسعه نیز اثرگذار است، لذا تقویت نقش محوری زنان در تامین سلامت خود، خانواده و جامعه و افزایش مشارکت آنان در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرا می تواند این فرآیند را تصریح کند.

وی با تاکید بر نقش زنان و سلامت آنها در محیط کار برای دست یافتن به اهداف توسعه در کشور تاکید کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقاء سلامت زنان شاغل باید محور برنامه ششم توسعه باشد.
مولاوردی افزود: ایجاد توازن میان کار و زندگی زنان، ارائه بسته جامع حمایتی از زنان شاغل و نیز آموزش برنامه های پایش و خودمراقبتی از جمله مواردی است که باید در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گیرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید براینکه سلامت محور توسعه است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر زنان سالم محور خانواده و نسل سالم هستند و زنان شاغل بخش مهمی از سرمایه انسانی و نیروی کار کشور محسوب می شوند، بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتقاء سلامت آنان باید محور برنامه های توسعه از جمله برنامه ششم توسعه باشد.

وی افزود: تلاش در ایجاد توازن میان کار و زندگی زنان و ارائه بسته جامع حمایتی از زنان شاغل و نیز آموزش برنامه های پایش و خودمراقبتی از جمله برنامه هایی است که باید در فرآیند تصمیم گیری های کلان به آن توجه کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تقویت نقش و جایگاه دفاتر مشاوران امور زنان و خانواده در حساس سازی مسئولان نسبت به لزوم توجه عملی به سلامت زنان در محیط کار موثر است، گفت: همچنین این دفاتر نقش بسزایی در جلب حمایت های لازم جهت اعمال تغییرات قانونی و ساختاری به عنوان حلقه واسط بین حوزه زنان، خانواده و نظام سلامت و نیز جلب حمایت همه جانبه سایر دستگاه ها و سازمان های موثر بر امر سلامت زنان دارند که این اقدامات نقش مؤثری در حفظ و ارتقاء سلامت زنان در محیط های کار دارد.

در دومین همایش ملی سلامت زنان در محیط کار مشاوران امور بانوان ، کارشناسان و مسئولان بهداشت و سلامت زنان در وزارت خانه ها شرکت داشتند.

/انتهای متن/

درج نظر