روز بين‌المللي زنان روستايي فرصتي براي رساندن تجارب آنها به جهانيان است

دبيرکل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز بين‌المللي زنان روستايي (23 مهرماه) گفت: اين روز فرصت مناسبي براي آن است تا ندا و تجارب زنان روستايي را به جهانيان برساند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا، متن کامل پيام بان کي مون به شرح زير است:

«امسال، بزرگداشت روز بين‌المللي زنان روستايي، دقيقا پس از تصويب تاريخي دستور کار توسعه پايدار تا سال 2030 در ماه گذشته توسط رهبران جهان قرار دارد. در حال حاضر چالش ما بهره‌گيري از فرصت‌هاي پيش آمده توسط اين چارچوب جديد الهام بخش براي تغيير زندگي زنان روستايي است.

زنان روستايي بخش حياتي، قابل توجه و مهمي از بشريت را تشکيل مي‌دهند. آنان کشاورزان و کارگران مزرعه، باغداران و فروشندگان بازار، بازرگانان و رهبران محلي هستند. زنان روستايي ستون معيشت پايدار و تامين امنيت مواد غذايي براي خانواده و جامعه خود محسوب مي‌شوند. نقش آنان نه تنها براي پيشرفت خانواده‌هاي روستايي و اقتصاد محلي بلکه براي اقتصاد ملي با سهيم شدن در زنجيره هاي ارزش کشاورزي حائز اهميت است.

اين در حالي است که زنان روستايي به طور نامتناسبي از فقر رنج برده و با اشکال متعدد تبعيض، خشونت و ناامني روبرو مي‌شوند. دستاورد پانزده سال تلاش تحت آرمان‌هاي توسعه هزاره تنها بهبود کمي در وضعيت زنان روستايي ايجاد کرده است. در تمامي شاخص‌هاي آرمان هاي توسعه هزاره که داده‌هاي آن در دسترس است، شاهد وضعيت وخيم تر زنان روستايي نسبت به مردان روستايي و مردان و زنان شهري هستيم.

زمان تغيير اين موضوع فرار سيده است. برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان در کانون آرمان هاي توسعه پايدار جديد قرار دارد و هدف “دو برابر کردن بهره‌وري کشاورزي و درآمد توليد کنندگان مواد غذايي در مقياس کوچک، به ويژه زنان ” را در بر مي‌گيرد. در واقع زنان روستايي در تحقق بخشيدن به تمامي 17 آرمان توسعه پايدار نقش حياتي دارند.

با بهره‌گيري از تجربيات حاصل از اجراي اهداف توسعه هزاره مي‌توانيم طي پانزده سال آينده در حوزه زنان روستايي بهتر عمل کنيم. فقر شديد پديده‌اي به ويژه روستايي است. ما بايد نظام‌هاي انعطاف پذير حمايت اجتماعي، بازار کار و محصول، نهادهاي حکومتي و سازمان هاي جامعه مدني ايجاد کنيم، به گونه‌اي که زنان روستايي بتوانند علاوه بر کمک به توسعه پايدار، از آن بهره‌مند شوند.

روز بين‌المللي زنان روستايي فرصت مناسبي براي آن است تا ندا و تجارب زنان روستايي را به جهانيان برساند. بياييد به تعهدمان در راستاي ايجاد فرصت براي زنان روستايي در خلال تمام اهداف مربوطه عمل کنيم و در نتيجه پيشرفت براي همه افراد بشر را رقم زنيم.»

/انتهای متن/