چه موضوعاتي در برنامه ششم «زنان» اولويت دارد؟

معاون بررسي‌هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري با اشاره به اقدامات اين معاونت در زمينه ارايه احکام پيشنهادي براي برنامه ششم توسعه، گفت: براي برنامه ششم توسعه پنج حوزه خانواده، سلامت زنان، بازار کار، بيمه‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي که براي بهبود وضعيت زنان و تقويت نهاد خانواده در اولويت بودند، انتخاب شدند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، سوسن باستاني افزود: اقدامات معاونت امور زنان براي برنامه ششم توسعه از حدود 5 ماه قبل شروع شده است. فرض ما اين بود که برنامه‌ريزان به اهميت کاهش تبعيض‌ها و ترويج راهبرد عدالت جنسيتي براي دست يافتن به عدالت اجتماعي واقف هستند و برقراري عدالت اجتماعي و جنسيتي در گام اول، نيازمند ارائه تصويري صحيح از وضعيت زنان کشور است.

وي افزود: بر اين اساس پنج حوزه که طبق نظرات کارشناسان حوزه مسائل زنان و خانواده براي بهبود وضعيت زنان و تقويت نهاد خانواده در اولويت بودند، انتخاب شدند که اين پنج حوزه عبارتند ازخانواده، سلامت زنان، بازار کار، بيمه‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي و اين گزارش‌هاي پنجگانه، موضوعات را در بازه زماني 1380 تا 1392 مدنظر قرار داده‌اند و در آن‌ها سعي شده تصويري اجمالي از وضعيت زنان در 5 حوزه ارائه شود.

باستاني درپايان گفت: در مرحله بعد کارشناسان معاونت امور زنان و خانواده، چالش‌ها و راهکارهاي مناسب براي هر يک از حوزه‌ها را مشخص کردند که جمع‌بندي نهايي و ارائه احکام مناسب برنامه ششم در جلسات هم‌انديشي با متخصصان و کارشناسان خبره هر يک از پنج حوزه صورت مي گيرد.

/انتهای متن/