شهري که زنان چرخ اقتصاد آن را مي چرخانند

مسئولان شهر”بوکارامنگا” به مردان مي آموزند که چگونه شبها در خانه بمانند و از کودکان مراقبت کنند.

0

به گزارش به دخت به نقل از صدخبر، مسئولان شهر “بوکارامنگا” در کلمبيا به مردان مي آموزند که چگونه شبها در خانه بمانند و از کودکان مراقبت کنند اين در حاليست که زنان مي کوشند تا سطح اقتصادي خانواده را مرتفع سازند همچنين اين شرايط وقتي که زنان پنج شنبه ها براي تفريح و گردش به بيرون مي روند شدت مي گيرد.
گفتني است سالنها،‌رستورانها، مراکز خريد بسياري مخصوص خانم ها در اين شهر وجود دارد و مسئولان محلي کلاسهاي رقص وشادي را براي زنان اين شهر برپا مي کنند.
گزارش ها حاکيست “سالدانا” يکي از ناظرين اين طرح مي گويد: ماندن مردان در خانه،‌مراقبت از کودکان و شستن ظرفها کار دشواري نيست که مردان از پس آن بر نيايند و از مردانگي آنها چيزي کم نمي کند.
شايان ذکر است در اين شهر 530 هزار نفر زندگي مي کنند و زنان مسئوليتهاي مهم دولتي را بر عهده دارند.

/انتهای متن/