مسابقه هاي قهرماني «شطرنج نابينايان بانوان» کشور در آبادان آغاز شد

اين رقابت ها در فرهنگسراي نفت آبادان برگزار شده و شرکت کنندگان در اين مسابقه به مدت چهار روز با يکديگر به رقابت مي پردازند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، در اين دوره از مسابقه ها 31 شرکت کننده در قالب 12 تيم براي کسب عنوان قهرماني با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت.
در ديدار افتتاحيه اين رقابت ها نماينده تهران برابر نماينده استان فارس به برتري رسيد.
در ديگر ديدار برگزار شده اين رقابت ها نيز نماينده استان خوزستان برابر نماينده استان يزد صاحب برتري شد.

/انتهای متن/