وظيفه مردان در ماه سوم بارداري همسرشان

0

به گزارش به دخت به نقل از مجله پزشکي دکتر سلام، در ماه سوم از حاملگي بهتر است آقايان بيشتر به همسر باردارشان توجه کنند و نگذارند از لحاظ احساسي دچار کمبود شوند و مراقبت هاي عاطفي خود را از همسرشان دريغ نکنند چون در اين دوران خانم ها بسيار حساس تر از قبل خواهند بود!


از طرفي وضعيت جسمي نامتعادل زن باردار و از طرف ديگر وضعيت رواني نامناسبي که زن در اين دوره تجربه مي کند کمي به اين احساس دلخوشي فصلي زودگذر بخشيده و زن و شوهر دوباره در دغدغه هاي اين دوره گرفتار مي شوند.
نکته اساسي که هيچ گاه نبايد از نظر دور داشت اين است که بارداري، بيماري نيست و زن باردار به هيچ عنوان در مرحله گذران بيماري اش به سر نمي برد. بنابراين داشتن روحيه اصل اساسي است که به گذران اين دوران بحراني کمک شاياني مي کند.
دلمشغولي هاي مادر
دل نگراني هاي زن باردار ممکن است در اين هفته افزايش پيدا کند زيرا جنين به اندازه يک ميلي متر در روز در حال رشد است و بنابراين ممکن است در ناحيه شکم و کمر احساس درد داشته باشد از اين رو شوهر بهتر است با گرفتن اطلاعات در مورد چگونگي کشيدگي رگ ها و رباط ها در ناحيه کمر و ستون فقرات از دل نگراني هاي همسرش کم کند.
البته در مواردي خاص که زن همراه با دردهاي شکمي و کمري برخي علائم مانند خونريزي دارد بايد هر چه سريع تر به پزشک گزارش داده شود.
البته توجه به جزئيات رفتاري زن باردار گاهي کمک کننده است اما دقت زياد به آن باعث حساسيت و وسواس فکري زن و شوهر شده و گاه آنها را به گمراهي مي کشاند بنابراين بهتر است در صورت ديدن موارد خاص همسر نقش آرام کننده شرايط و اوضاع را داشته و زن باردار را به آرامش دعوت کند و بعد مورد را به پزشک معالج گزارش کند.
در اين هفته اگرچه هنوز شکل ظاهري و جسمي زن باردار تغيير نکرده است ولي ممکن است احساس کند کمي لباس هايش برايش تنگ شده خريد يک لباس بارداري مناسب براي همسر مي تواند روحيه همکاري با او را رشد داده و زن بيشتر احساس کند که از سوي همسرش مورد حمايت است.
حمايت عاطفي
زن باردار در اين دوره به دليل حالت هاي تهوع مکرر، احساس خستگي و کسالت مداوم، مشکلات جسمي مثل ورم، يبوست، نفخ و در ماه هاي بالاتر احساس سنگيني و… دچار احساسات منفي شده و گاه دوره هاي افسردگي را طي مي کند. او در اين دوره نيازمند حمايت ها و توجه بيشتر است خصوصاً در ماه دوم و سوم بارداري که اين حالت ها به اوج خود مي رسد.
نقش همسر در اين هفته آن است که باتوجه به احساس کسالت و خستگي همسرش بيشتر به او توجه کرده و از او حمايت عاطفي و رواني بيشتري به عمل آورد. به طور مثال شوهر مي بايست در صبحگاه براي رفع حالت تهوع صبحگاهي پيش از همسر از خواب بيدار شده و صبحانه مناسب براي او تهيه کند. يا اگر زن باردار به دليل ترس از دوران حساس بارداري اش ورزش را کنار گذاشته با مشورت پزشک دوباره او را تشويق به انجام حرکات ورزشي کند. براي اين کار بهتر است يک روز در هفته هر دو با هم ساعتي را به ورزش مشغول شوند.
چند نکته
اطلاعاتي که اين هفته شوهر مي تواند در اختيار همسرش قرار دهد اين است که در هفته هشتم جنين آنها به اندازه يک تمشک و کمي شبيه کودک شده است. در اين هفته جنبش هاي کودک محسوس تر است و لب ها، بيني، پلک، پاها و کمر او در حال شکل گيري است. قلب او حالادر حدود ۱۵۰ بار در دقيقه مي تپد.

/انتهای متن/