موتیف مثلثی

این موتیف زیبا و پرکاربرد نیز، مانند سایر موتیف ها از جمله بافت های ساده می باشد که می توانید به تنهایی و یا با کنار هم قراردادن آنها و اندکی خلاقیت که همه به دختی های سرزمینمان دارند، بافت های زیبایی از جمله انواع روتختی، رومیزی، زیر بشقابی، رانر، کیف، کوسن و …. خلق کنید.

0

گروه هنر و زندگی به دخت؛ فاطمه امامی/

طرز بافت:

برای شروع با 6 زنجیره یک حلقه درست کنید.

رج اول: با 3 زنجیره شروع می کنیم(معادل یک پایه بلند)،

بعد به ترتیب 2 پایه بلند-2 زنجیره-6 پایه بلند -2 زنجیره-6 پایه بلند -2زنجیره-3 پایه بلند داخل حلقه می بافیم و با بافت شل به ابتدای رج وصل می کنیم.

  2

رج دوم: با 3 زنجیره شروع می کنیم روی تمام پایه بلند های رج قبل یک پایه بلند می بافیم.

داخل 2 زنجیره های رج قبل{2پایه بلند-2 زنجیره-2پایه بلند}می بافیم. تا آخر رج ادامه می دهیم و با بافت شل به اول رج وصل می کنیم.

رج سوم: را نیز مانند رج دوم می بافیم.

3

رج چهارمو رج های بعدی: مانند رج دوم است فقط به جای 2 زنجیره ی بین پایه ها،3 زنجیره بافته می شود.

4

حال بسته به مدل و طرح خودتان و کاربردی که در نظر دارید، تعداد رج ها را به همین ترتیب اضافه می کنید و بافت را ادامه دهید.

به عنوان مثال، با بافت 9 رج از این بافت و دو 2 موتیف و یک بند کوتاه از بافت زنجیره، یک کیف کوچک تهیه کرده ایم .

5

6

7

می توان با 4 تا از این موتیف یک کیف و یا کوسن هرمی شکل زیبا درست کرد.

شاید باور نکنید ولی این روتختی زیبا نیز از بهم پیوستن همین نوع موتیف ساده، تشکیل شده است. هر یک از وجه های مکعب های این طرح روتختی از اتصال دو موتیف مثلثی، تشکیل شده که در نهایت اتصال مکعب ها این روتختی زیبا را خلق کرده است.

8

/انتهای متن/

 

 

درج نظر