روز تولد زمین مبارک

دحو الارض روز تولد زمین است و روز آغاز زندگی ؛ تولدی که از پاک ترین نقطه آغاز شد: کعبه و می تواند برای هر آدمی آغاز قشنگ دیگری باشد برای زندگی بهتر.

0

نسیم شهسواری/

وقتی خدای عزوجل پهنه خاکی زندگی‌مان  زمین را از پاک‌ترین نقطه آن، کعبه والا  آغاز کرد.

زندگی آغاز شد.

و خداوند با نگاه پرعظمتش، به جهان خاکی حیات بخشید.

دحو الارض روز تولد زمین است.

روزی بزرگ که در نگاه جبروتی الهی مقام وشان و منزلت بالایی دارد.

دحو الارض شروع ناب یک آغاز است؛ آغازه تولد یک گستره خاکی که به اراده الهی، پهن می گردد و گسترده می شود.

دحو الارض برای ما پیامی از آغاز و نو شدن دارد، پیامی برای دوباره آغاز کردن.

پیامی برای دگرگونه بندگی کردن و تولد دوباره بندگی .

 دحو الارض یک فرصت والای معنویست.

بگذاریم تولد زمین، تولد دوباره روح ما باشد.

قدر بدانیم که پیامبر مهربانی ها فرموده اند که: 

” همانا در طول زندگی شما نسیم‌هایی از سوی پروردگارتان می‌وزد. هان! خود را در معرض آنها قرار دهید، باشد که چنین نسیمی سبب شود که برای همیشه بدبختی از شما دور بماند. “(سیوطی، جامع الصغیر، ج یک، ص نود و پنج)

 

دحو الارض از همان نسیم های دل نشین خداوندیست که می تواند دل آدمی را  زنده کند.

/انتهای متن/

درج نظر