30 درصد ورزشکاران کاراته در کشور زن هستند

0

به گزارش به دخت به نقل از ايرنا، نايب رييس فدراسيون کاراته جمهوري اسلامي ايران گفت: هم اينک بانوان 30 درصد ورزشکاران رشته کاراته را در سطح کشور تشکيل مي دهند.
احمد شقاقي افزود: هم اکنون بيش از يک ميليون نفر در سطح کشور در ورزش کاراته فعاليت دارند.
وي کسب مدال طلاي کاراته توسط ‘حميده عباسعلي’ در مسابقات آسيايي را افتخاري براي کشور دانست که اين بانوي ايراني با حجاب اسلامي براي کشورمان به ارمغان آورد.
نايب رييس فدراسيون در ادامه گفت: کاراته بعد از فوتبال پرجمعيت ترين فدراسيون در سطح کشور است لذا بايد از سوي وزارت ورزش و جوانان نگاه ويژه اي به کاراته صورت گيرد.
وي افزود: ايران در ورزش کاراته قدرتمند است و توان ارزاندام در سطح جهاني با کسب مقامات برتر را دارد.
شقاقي ادامه داد: فدراسيون کاراته از جمله فدارسيونهايي است که علاوه بر هياتهاي کاراته استاني در سطح کشور، سبکهاي مختلف کاراته شامل 60 سبک را زير پوشش و نظارت دارد.
وي همچنين ورزس کاراته را مواجه با مشکلات مختلف مالي ذکر و بيان کرد: اين در حالي است که بدهي کاراته کشور در سالهاي اخير از سه ميليارد ريال به صفر کاهش يافته است.
نايب رييس فدراسيون کاراته گفت: فدراسيون تا اندازه اي که توان دارد به هياتها براي رفع مشکلاتشان کمک مي کند و تمام تلاش بر اين است که از حاميان مالي مختلف در اين زمينه بهره گيري شود.
وي افزود: اخيرا با دست خالي تيم ملي کاراته را به مسابقات جهاني اعزام کرديم.
شقاقي با اين حال مهمترين چالش کاراته در کشور را مساله ثبات مديريتي ذکر و بدون توضيح بيشتر بيان کرد: برخي افراد که مسائل شخصي شان به ثمر نمي رسد با درست کردن حاشيه براي فدراسيون مشکل ايجاد مي کنند.
وي همچنين با اشاره به لزوم ارتقا جايگاه سبکهاي آزاد در کاراته گفت: طبق سياستهاي فدراسيون مسابقاتي تحت عنوان سبکهاي آزاد در سال انجام مي شود و تيم ملي متشکل از همه سبکها تشکيل و به مسابقات مهم جهاني اعزام مي شوند.
شقاقي افزود: امروز ساماندهي سبکهاي آزاد کاراته که نيروهاي زيادي در آن فعاليت مي کنند نيازمند گذشت زمان است و امروز دنيا به اين فکر افتاده است که سبک هاي آزاد نيز زير پوشش فدراسيون کاراته قرار گيرند و اين اتفاق درآينده نزديک رخ خواهد داد.
وي راه اندازي خانه کاراته را يکي از راهکارهاي کمک به سبکهاي آزاد عنوان و بيان کرد: بدين طريق حداقل سالي يکبار سالن در اختيار آنها براي اجراي مسابقات قرار داده مي شود.

/انتهای متن/

درج نظر