مادر ايراني برای کودک غرق شده سوري شعر گفت

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرگس قديريان پيرامون انتشار تصوير جسد يک کودک سوري که به همراه مادرش در تلاش براي رسيدن به اروپا در دريا غرق شده بود ابياتي سروده است.


آرام بخواب پسرکم؛ در آغوش ماسه‌هاي نرم
ساحل؛ فارغ از هياهوهاي جنگ و وحشت و گرسنگي و آوارگي.
آرام بخواب فرزندم؛ که در اين ظلمتکده و
در دوران مرگ انسانيت، جايي براي خنده هاي کودکانه تو نيست.
آرام بخواب نور ديده ام، که سهم تو از
اين دنيا ،در ادبيات پرطمطراق و ديپلماتيک امروزي، چيزي جز مرگ نيست.
آرام بخواب دلبندم، آسوده از اين که نام
تو در هيچ کدام از سازمانهاي حقوق بشر و حقوق کودکان به ثبت نرسيده است.
همانگونه که نام کودکان قرباني در غزه، يمن، لبنان و عراق نيز هرگز ثبت نمي شود.
آرام بخواب طفلکم؛ مثل همه شب‌هايي که
مادر برايت لالايي مي‌خواند و تو در آغوشش،مژگان مشکي و بلندت را آهسته بر هم
مي‌گذاشتي و با تکان هاي شيرين او در درياي خواب هاي زيبا غرق مي‌شدي.
آرام بخواب عزيزکم؛ به ياد آخرين بوسه اي
که ماه بر روي گاهواره دريا بر گونه ات زد و اشک از چشمان وحشت زده ات گرفت و تو
چه نرم بر اين بستر غلطان به خواب ابدي فرو رفتي.
آرام بخواب دردانه ام؛ که لالايي امواج دريا صداي لالايي همه مادران
زمين بود؛و نرمي آب ،دستان نوازشگري که موهاي زيبايت را نوازش کردند تا تو آغوش گم کرده مادرت را بهانه نکني.
آرام بخواب نازدانه ام؛ که چندين روز است
به ياد تو و با ديدن کودکم که در آغوشم به خواب ميرود؛ چشمهايم عجيب بارانيست.
آرام بخواب عروسکم؛ و بدان که بدن نحيف و رنج ديده تو ،خود يک دنيا حرف براي گفتن دارد
و هشداري است براي همه آنهايي که مي بينند درندگان جهان چگونه سرخوشانه برجام هاي شرابشان تلنگر ميزنند تا برجانمان شوند.
آرام بخواب نازنينم؛ و بدان در آينده اي
نه چندان دور، انتقام مظلوميت تو و همه بچه هايمان را با ظهور مهربانترين پدر دنيا خواهيم گرفت.
روزي که ديگر هيچ کودکي از آغوش مادرش به ستم جدا نخواهد شد و هيچ بمبي خواب شيرين مادران و کودکان را ابدي نخواهد کرد.
روزي که ديگر هيچ دريايي گهواره مرگ کودکان بيگناه نخواهد شد و هيچ کودکي در محاصره از رنج گرسنگي جان نخواهد داد.
روزي که دنياي آکنده از ظلم و ستم ، پر از لطف و عطوفت خواهد شد.
آرام بخواب اي آرام جانم؛ که تسلاي دل داغدارم آرامشي است که تو در آغوش پر مهر الهي داري.

/انتهای متن/

درج نظر