چرا مهارت «نه» گفتن به خواستگار لازم است؟

0

به گزارش به دخت به نقل از تبيان، جلسات خواستگاري قبل از دوران نامزدي، بهترين زمان شناخت طرف مقابل است.
زماني مي توان به خواستگار، جواب منفي داد که از قبل نسبت به ملاک ها و انتظارات از همسر آينده آگاهي داشته باشيد. شايد گاهي با رد کردن غير منطقي خواستگارها يکي پس از ديگري پله هاي پشت سرتان را خراب مي کنيد. حال سوال اين است، چرا مهارت «نه» گفتن به خواستگار لازم است؟

در طول زندگي همه ما آدم ها، گاهي لازم است، در مورد مسئله اي تصميم گيري کنيم. ازدواج از مهم ترين تصميمات زندگي هر فرد در طول عمر خود است. در برخي مواقع مي توانيم به راحتي بهترين تصميم را گرفته، ولي در مقابل، مواقعي هم پيش مي آيد که قادر به تصميم گيري نيستيم و يا نمي توانيم تصميم خودمان را به راحتي بيان کنيم. ممکن است براي خانم ها اين اتفاق پيش آيد که نظر مثبتي نسبت به خواستگارشان نداشته باشند، ولي قادر به بيان جواب منفي هم نيستند و نمي توانند به خواستگارشان جواب رد بدهند. برخي به دليل اينکه نمي خواهند دل خواستگارشان را بشکنند، برخي به دليل اينکه مي ترسند که خواستگارشان نفرين شان کنند و حتي بعضي مواقع به دليل رودربايستي با معرف و دلايل مختلف ديگر نمي توانند پاسخ منفي بدهند.

بله گفتن ممنوع
به صورت کلي در فرهنگ ايراني ها، نه گفتن، براي بسياري از افراد کار خيلي سختي هست. اکثر افراد نمي خواهند اطرافيانشان را ناراحت کنند و نمي خواهند ديگران تصور کنند، آنها آدم هاي خودخواه و از خود راضي هستند. برخي مواقع هم علت آن، اين است که فکر مي کنيم ممکن است اطرافيان مان را از دست بدهيم و ديگران ما را دوست نداشته باشند.

قبل از بيان جواب منفي، حتما سعي کنيد ويژگي هاي مثبت شخصيتي و رفتاري خواستگارتان را شناسايي کرده و به او بيان کنيد و بعد به ذکر دلايل منطقي خودتان مبني بر «نه» گفتن بپردازيد.

فکرت را تغيير بده
افراد روي کره زمين، هر کدام آدم هاي منحصر به فرد و متفاوتي از ديگران هستند. نوع فکر کردن ما با ديگران هم متفاوت هست. ما تا زماني که مثبت فکر کنيم، مي توانيم اتفاقات مثبت را راحت تر در زندگي ايجاد کنيم. هنگامي که با ديد منفي فکر مي کنيم، سخت تر زندگي مي کنيم و مدام با ذهني آشفته همراه با استرس و دغدغه، زندگي خودمان را مي گذرانيم. پس بايد سعي کنيم، افکار منفي خودمان را بشناسيم و به سمت مثبت تغيير بدهيم. در زمينه نه گفتن به خواستگار، اگر افکار منفي مثل «نکند من را نفرين کند»، «نکند ناراحت بشود» را بتوانيم از ذهن حذف کنيم، اولين قدم براي راحت تر «نه»گفتن را برداشته ايم.

با قاطعيت تمام نه بگوييد
جلسات خواستگاري قبل از دوران نامزدي، بهترين زمان شناخت طرف مقابل است. سعي کنيد نسبت به خودتان به شناخت و آگاهي برسيد، يعني ملاک ها و معيارهاي خودتان را براي ازدواج موفق شناسايي کنيد. در اين حالت مي توانيد از جلسات خواستگاري به صورت مفيدتر استفاده کنيد و بهترين تصميم را بگيريد. اگر از قبل آمادگي حضور در جلسات را نداشته باشيد، نمي توانيد تصميم گيري خوبي داشته باشيد. اگر در طي جلسات خواستگاري متوجه شويد که ملاک هاي شما با ويژگي ها و ملاک هاي خواستگارتان هماهنگي ندارد، بسيار راحت تر مي توانيد جواب منفي بدهيد. اين کار زماني اتفاق مي افتد که شما آگاهي کاملي نسبت به ملاک ها و انتظارات تان از همسر آينده داشته باشيد.

تحسين ويژگي هاي مثبت
قبل از بيان جواب منفي، حتما سعي کنيد ويژگي هاي مثبت شخصيتي و رفتاري خواستگارتان را شناسايي کرده و به او بيان کنيد و بعد به ذکر دلايل منطقي خودتان مبني بر «نه» گفتن بپردازيد.
اگر در طي جلسات خواستگاري متوجه شويد که ملاک هاي شما با ويژگي ها و ملاک هاي خواستگارتان هماهنگي ندارد، بسيار راحت تر مي توانيد جواب منفي بدهيد.

معلق گذاشتن ممنوع
بعضي مواقع بيان جملاتي مثل «قصد ازدواج ندارم»، «هر چي پدر و مادرم بگن»، «مي خواهم درس بخوانم» و جملاتي از اين قبيل تنها مشکل را سخت تر مي کند. زيرا اين جملات اميد دهنده است و فکر مي کند که با پافشاري مي تواند نظر شما را تغيير دهد. در صورتي که قصد شما به صورت کلي مخالفت با خواستگارتان است. پس در واقع بهترين کار اين است که با قاطعيت تمام تصميم خود را بدون نگراني و آشفتگي بيان نماييد.

مشاوره بگيريد
پيشنهاد مي شود، براي خواستگاراني که در امر ازدواج پافشاري و اصرار مي کنند و تحت هيچ عنوان مخالفت شما را منطقي نمي دانند و نمي پذيرند، «نه» گفتن را بر عهده مشاور بگذاريد. دليل اين کار هم اين است که مشاور فرد سومي است که طرفدار هيچ يک نيست و از بيرون رابطه را نگاه مي کند، پس مي تواند تاثير بهتري را بر روي طرفين بگذارد.

/انتهای متن/

درج نظر