گام سوم خلوت سازی ذهن است

آرامش شاید گاهی، وقتی و لحظه‌ای در گوشه‌ای میهمان زودگذر لحظه‌های مان شده باشد،

اما ما این حس خوشایند زندگی را برای همه ‌لحظه‌های زندگی‌مان می‌خواهیم.

گام سوم گامی همراه با دل کندن است.

0

نسیم شهسواری/

 

بدون آنکه بدانیم ما، عادت‌های مان، رفتارهای مان و انتخاب‌های مان دورمان می‌کند.

از چه؟

از همان آرامشی که می‌خواهیم قدم به قدم برای رسیدن به آن باهم راه برویم و مرحله‌به‌مرحله گام برداریم.

شاید گاهی، وقتی و لحظه‌ای در گوشه‌ای، آرامش میهمان زودگذر لحظه‌هایمان شده باشد؛ اما ما، این حس خوشایند زندگی را برای لحظه‌لحظه‌های زندگی‌مان می‌خواهیم.

 و اما گام سوم.

گام سوم گامی همراه با دل کندن است.

دل کندن از چیزها و افراد و عادت‌هایی که نمی‌دانیم باید باشند یا نه.

بیایید برای یک هفته، دو هفته و یا حتی یک ماه چیزهایی را که زندگی‌مان، وقت مان و روزمان را به خود اختصاص می‌دهد,  بررسی کنیم. بعد تصمیم بگیریم تمامی چیزهایی که برای ما سرانجامی از شادی و آرامش ندارند, تمام چیزهایی را که ثمره‌شان تنها چرک کردن روزهای زندگی است. بشناسیم و از آن‌ها دل بکنیم و ترک شان کنیم

گام سوم

 گام، خلوت سازی ذهن است.

اینکه فکرهای مزاحم، عادت‌های غلط و افکار منفی را دور بریزیم.

و بعد در کنج خلوت مان با خود فکر کنیم که آیا واقعاً آن‌ها را  می‌خواسته‌اید یا خیر.

 مطمئن باشید ‌ پس از مدتی اطراف و ذهن تان خالی از هر چیز بی‌فایده می‌شود.

عمر را و لحظه‌های رنگارنگ زندگی را دوباره به ما نمی‌دهند.

زندگی‌مان را بهینه زندگی کنیم.

قدم دوم

سحرخیزی دومین کلید گنجینه آرامش

/انتهای متن/

درج نظر