بانوي قمي ۲ مدال طلاي مسابقات جهاني پيوند اعضا را کسب کرد

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنيم، رئيس هيئت ورزش‌هاي بيماران خاص قم گفت: بانوي قمي ۲ مدال طلاي مسابقات جهاني بيماران خاص و پيوند اعضا در آرژانتين را کسب کرد.
سکينه باباخاني در قم اظهار داشت: ثريا پارس لاري بانوي ورزشکار قمي که در مسابقات ورزشي بيماران خاص و پيوند اعضاي جهان شرکت کرده بود موفق شد 2 مدال طلاي اين مسابقات را به افتخارات گذشته خود اضافه کند.
وي افزود: اين مسابقات در آرژانتين برگزار شد و ثريا پارس لاري پس از کسب مدال از دوره قبلي اين مسابقات در آفريقاي جنوبي، بار ديگر ورزش قم را صاحب افتخارات جديدي کرد.
رئيس هيئت ورزش‌هاي بيماران خاص قم گفت: هر 2 مدال طلاي پارس لاري در رشته تخصصي اين ورزشکار به دست آمد چنان که وي در رشته دو و ميداني در دو ماده پرتاب ديسک و پرتاب وزنه موفق شد بال‌تر از ورزشکاران ساير کشور‌ها قرار بگيرد و براي کشورمان و ورزش قم افتخار آفريني کند.
باباخاني بيان کرد: به دليل ماهيت خاص رشته‌هاي ورزشي ورزشکاران پيوند اعضا، ورزشکاران مي‌توانند علاوه بر رشته تخصصي خود در رشته‌هاي ديگر نيز مسابقه دهند و پارس لاري نيز در گذشته در رشته‌هايي غير از دو و مي‌داني صاحب عنوان شده است.
وي عنوان کرد: اين ورزشکار بانوي قمي در مسابقات جهاني آفريقاي جنوبي در رشته بدمينتون نيز حاضر بود و علاوه بر کسب مدال از دو و ميداني در رشته بدمينتون نيز موفق به کسب مدال جهاني شد.
رئيس هيئت ورزش‌هاي بيماران خاص قم تصريح کرد: رشته بولينگ نيز ديگر رشته‌اي است که پارس لاري موفق به کسب مدال در آن شده و اخيرا نيز در مسابقات قهرماني کشور مدال طلا را از آن خود کرد.

/انتهای متن/

درج نظر