زنگ خطر افزايش تعداد زنان معتاد بي‌خانمان در رشت

0

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا، مدير مرکز سامانکده شهرداري رشت گفت: فراواني مصرف مواد در معتادان زن به ترتيب شيشه، هروئين، کراک، اکستازي و ترياک بود که نشان از علاقه‌مندي معتادان زن به مواد محرک نسبت به مخدر سنتي دارد.
دکتر اسماعيل‌پور با بيان اينکه طبق بررسي‌هاي صورت گرفته از ميان 141 معتاد مراجع به موسسه، 111 مرد و 30 زن بودند، اظهار کرد: آمارها نشان مي‌دهد اغلب معتادان مراجع به مراکز بازپروري موسسه داراي ميانگين سني 26 تا 30 سال هستند که اين فراواني در زنان معتاد پايين‌تر و در گروه سني 21 تا 25 سال است.
وي با اشاره به آسيب‌هاي اعتياد زنان در جامعه تصريح کرد: اعتياد زنان يک پديده زيرپوستي و پنهاني است و اين علت آنها را به مرز کارتن‌خوابي و بي‌خانماني مي‌کشاند.
مدير مرکز سامانکده شهرداري رشت افزود: اغلب معتادان کارگر ساده بودند که از اين تعداد 47.5 درصد متاهل، 35 درصد مجرد و مابقي مطلقه بودند.
اسماعيل‌پور با اشاره به مقايسه آمار کارتن‌خواب‌ها در سال گذشته نسبت به سه ماه نخست سال جاري افزود: وضعيت بي‌خانماني زنان معتاد از 22 درصد در سال 93-92 به 80 درصد در سه ماهه نخست سال جاري رسيده که اين وضعيت زنگ خطر و بحراني جدي است.
وي بيشترين فراواني مصرف مواد در مردان طي بررسي‌هاي سال جاري را به ترتيب شيشه، ترياک، هروئين و اکس بيان کرد و گفت: بيشترين فراواني مصرف مواد در زنان به ترتيب شيشه، هروئين، اکس و ترياک است که نشاندهنده آن است که در زنان مواد محرک نسبت به مواد سنتي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مدير مرکز سامانکده شهرداري رشت گفت: افرادي که سابقه ترک‌هاي متعدد داشتند، اغلب با مراجعه به مراکز درمان سرپايي دولتي و درمان نگهدارنده اقدام به ترک‌هاي ناموفق کرده‌اند.
اسماعيل‌پور با بيان اينکه اغلب معتادان داراي تحصيلات سيکل بودند، يادآور شد: حدود 7 درصد افراد داراي تحصيلات دانشگاهي بودند و وضعيت شغلي افراد نشان مي‌دهد اکثريت معتادان در حد کارگر ساده بودند.
وي با بيان اينکه بيشترين فراواني ماده مصرفي معتادان مراجعه کننده در ماه آخر قبل از مراجعه به مراکز موسسه به ترتيب شيشه، ترياک، هروئين، متادون، اکستازي و… بود، افزود: اين فراواني در معتادان زن به ترتيب شيشه، هروئين، کراک، اکستازي و ترياک بود که نشان از علاقه‌مندي معتادان زن به مواد محرک نسبت به مخدر سنتي است.
اسماعيل‌پور خاطرنشان کرد: کل مراجعان از روش تدخيني مصرف مواد استفاده مي‌کند که در ميان روش‌هاي مصرف مواد 1.5 درصد معتادين تزريقي فعال و 3.5 درصد نيز سابقه تزريق مواد را داشتند که معتادان تزريقي فعال، همگي زن بودند.
وي گفت: در ميان معتادان مراجعه کننده به مراکز موسسه حدود 38 درصد سابقه زندان به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر را ذکر کردند، همچنين تعداد 38 درصد از معتادان براي بار اول اقدام به ترک مي‌کردند.
وي اصلي‌ترين علت مراجعه معتادان جهت ترک را خستگي ناشي از مواد و فشار خانواده در هر دو قشر زن و مرد بيان و خاطرنشان کرد: در ميان افرادي که سابقه ترک‌هاي متعدد داشتند اغلب با مراجعه به مراکز درمان سرپايي دولتي و درمان نگهدارنده اقدام به ترک‌هاي ناموفق کردند.

/انتهای متن/

درج نظر