ارائه سند “تامين امنيت زنان و کودکان” به سازمان مديريت

0

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا، مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده گفت: سند امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي به امضاي وزير کشور رسيد و براي طي مراحل بررسي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال شد.


فهيمه فرهمندپور با اعلام اين خبراظهارکرد: حدود دو هفته پيش سند امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شد و نشست‌هاي تخصصي براي بررسي آن در حال برگزاري است. با توجه به تنظيم کارشناسانه اين سند اميدواريم بررسي‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به طول نينجامد.
بر اساس ماده227 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است در قالب همکاري بين دستگاهي دستگاه‌هاي دولتي، تا پايان برنامه پنجم توسعه نسبت به تدوين سند ملي امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي اقدام کند و وزارت کشور مأمور انجام اين کار است.

/انتهای متن/

درج نظر