افزایش مراکز مشاوره ژنتیک

0

رئیس سازمان بهزیستی از افزایش مراکز مشاوره ژنتیک در کشور خبر داد و گفت: یکی از اولویت های برنامه ششم، پیشگیری از معلولیت ها و توسعه مراکز مشاوره است که امیدواریم بودجه مورد نیاز آن نیز تامین شود.
به گزارش به دخت به نقل از مهر، دکتر انوشیروان محسنی بند پی افزود: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی توجه به امر پیشگیری از معلولیت های مادرزادی در خانواده هاست به همین دلیل نیز از سال های قبل اقدام به راه اندازی مراکز مشاوره کرده است.

وی از افزایش مراکز مشاوره ژنتیک در کشور خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر ۲۰۰ مرکز ژنتیک در استان های مختلف فعالیت می کند و برنامه ریزی های لازم برای توسعه این مراکز تا پایان سال انجام شده است.

رئیس سازمان بهزیستی به عدم اطلاع رسانی کافی در نقاط محروم، دور افتاده و حاضیه نشین کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون نیز برخی از نقاط کشور وجود دارد که هنوز خانواده ها از مشاوره های ژنتیک و انجام آزمایش برای جلوگیری از فرزند معلول اطلاعی ندارند بنابراین با افزایش تعداد این مراکز و آگاهی دادن به خانواده ها قصد داریم تا جایی که می توانیم مانع تولد معلولان شویم.

وی با اشاره به اینکه توسعه این مراکز نیاز به اعتبارات ویژه ای دارد، گفت: در برنامه ششم توسعه به پیشگیری از معلولیت ها توجه جدی خواهد شد که امیدواریم بودجه ای نیز خاص مراکز مشاوره ژنتیک در نظر گرفته شود چرا که تامین هزینه های ژنتیک بالاست و با تخصیص اعتبارات لازم بتوانیم بخشی از مشکلات افراد نیازمند مشاوره را برطرف کنیم.

بندپی با بیان اینکه ۱.۱ میلیون معلول درکشور زندگی می کنند ، اظهار داشت: تعداد معلولان سالیانه ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند و همچنین ۴۰ هزار نیز به تعداد معلولان شدید اضافه می شود و همین آمار بیانگر این است که باید روشهایی جدید و طرحهای نو در جهت پیشگیری از معلولیت ها تدوین و همچنین آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج نیز برای زوجین اجباری شود .

به گفته وی ، براساس آمارهای موجود ۴۰۰ هزار معلول از کل جامعه معلولان در روستاهای ایران زندگی می کنند که جا دارد برای جمعیت روستایی کشور نیز آموزشها و مشاورهایی جداگانه درنظر گرفت.

/انتهای متن/