هواخوری ممنوع

پیاده‌روهای شهر ما برای پسرک شیطانی که بی‌محابا می‌دود ، برای زن بارداری که روزهای آخر بارداری‌اش را می گذاراند ، برای مردی که دیرش شده و باعجله می‌دود و چاله‌های سبز شده را نبیند، خطرناک است .

0

نسیم شهسواری/

خدا کند که هیچ‌وقت مریضی  و ناتوانی و  درد به سراغ کسی نیاید.

خدا کند که همیشه تندرست شاداب باشید.

این دعایی است که برای همه مردمانی که  در این شهر زندگی  می‌کنند از عمق  جان و صمیم دل دارم .

شاید با خود بگویید  که چه شده است؟ که به فکر سلامتی مردمان شهرم  افتاده ام ؟

سؤال به جایی است .

عرض می‌کنم خدمتتان

عصر یک روز گرم تابستانی بود و پیاده‌روی خیابان محل زندگی ما پر بود از آدم‌های مختلف ، برخی حرف می‌زدند ، برخی می‌خندیدند و برخی حسابی در خود فرورفته بودند ، از روبرو  پیرمردی را می‌دیدم که به سختی و با کمک همسرش از بحران چاله‌ها و پله‌های پیاده‌روها  رد می‌شد.

چه قدر برایش سخت بود البته نه‌تنها برای آن پیرمرد ،  بلکه عبور و مرور در پیاده‌روهای این شهر ، برای همه ،سختی آفرین و  خطرناک است .

پیاده‌روهای شهر ما برای پسرک شیطانی که بی‌محابا می‌دود ، برای زن بارداری که روزهای آخر بارداری‌اش را می گذاراند ، برای مردی که دیرش شده و باعجله می‌دود و چاله‌های سبز شده را نبیند، خطرناک است .

پیاده‌روهای شهر ما برای معلولین ، برای نابینایان و اساسا برای همه شهروندان این شهر خاکستری  ناایمن وخطرناکاست .

باید بگوییم که این پیاده‌روها با همه چاله  چوله هایشان ، حرفی برای گفتن دارند

حرفی که آن بیشتر ، سالمندان و ناتوانان و بیماران می شنوند

پیاده روهای این شهر میگویند که هواخوری در اینجا  ممنوع است .

هواخوری برای تو ، کسی  که چاله‌ها و پله‌ها آفت لحظات خوش هواخوری‌اش است ممنوع است .

پیاده‌روهای این شهر  با تمامی ناتوانان و قشر آسیب‌پذیر این شهر حرفی از ناامیدی محرومیت میزند.

و من در عجم.

من در عجبم از مسئولین شهرداری  شهرم که فراموش کرده‌اند که:

پیاده‌رو، مکاني براي تردد آسان و بدون استرس است. 

 من در عجبم از مسئولین شهرداری  شهرم که فراموش کرده‌اند که:

 پیاده‌رو جزو حقوق شهروندي افراد محسوب می‌شود.

 و من در عجبم از مسئولینی که:

 فراموش کرده‌اند که وجود محلي ايمن، صاف و بدون چاله و سنگلاخ  رویایی است برای عابران خیابان‌های این شهر .

چشمانتان را باز کنید

وقتی‌که بار مسئولیت بر عهده‌تان است و نام مسئول را برای خود برگزیدید

وقتی  عنوان خدمت‌گزار این شهر را برای خود انتخاب کرده اید

فراموش نکنید که نفس کشیدن در خناکای  عصرگاهی این شهر حق  همه شهروندان این شهر است

 است .

حتی پیرمردی که عصای چوبی اش همراه پیاده روی عصرگاهی اش است .

 /انتهای متن/

درج نظر