دختری که در داخل قبر زنده شد!

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران، دختر جواني که يک روز بعد از خاک سپاري دوباره زنده شد.
دختر جواني که چند روز بيشتر به عروسي اش نمانده بود بر اساس سانحه اي در گذشت .گفته مي شود علت مرگ ترس از شنيدن صداي تير اندازي بوده که نيمه شب در نزديکي محل سکونت اين دختر جوان اتفاق افتاده است .
بعد از اين حادثه بستگان دختر مکزيکي وي را به بيمارستان مي برند.ولي کمک ها بي نتيجه ماند و کادر پزشکي مرگ وي را اعلام کردند.
يک روز بعد از خاک سپاري خانم پرز, همسرآينده اش که کنار مقبره وي در حال سوگواري بود متوجه صداي فرياد و ضربه زدن به تابوت مي شود که سريعا گروه نجات را خبر مي کند تا تابوت را از زير خاک بيرون بکشند . اما بعد از باز کردن تابوت متوجه مي شوند اين دختر 16 ساله يک روز بعد از مرگ دوباره زنده شده و سعي به شکستن تابوت ميکند. ولي قبل از رسيدن کمک اين بار از ترس ديگر براي هميشه فوت ميکند.

/انتهای متن/

درج نظر