لباس هاي تاناکورا حامل ميکروب هاي بيوتروريستي است

0

به گزارش به دخت به نقل از ايرنا، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي لرستان درباره پوشيدن لباس هاي تاناکورا هشدار داد و آنها را وسيله دشمنان براي وارد کردن ميکروب هاي بيوتروريستي دانست.
دکتر محمدرضا ناظر افزود: يکي از شيوه هاي بيوتروريسم که آمريکا در گذشته عليه سرخپوستان استفاده کرد، توزيع پتو و پوشاک آلوده بود و اين موجب شد جمعيت کثيري از سرخپوستان از بين بروند.
وي ادامه داد: امروزه نيز در جامعه با پديده پوشاک تاناکورا، لباس هايي ارزان قيمت و دست دوم که منبع ورود آنها مشخص نيست، مواجه هستيم که ممکن است اين نوع لباس ها نيز به ميکروب هاي مختلف آلوده باشند.
اين متخصص عفوني تصريح کرد: در واقع اين توانايي وجود دارد که از اين لباس ها به عنوان وسيله اي براي انتقال بيماري استفاده شود و به ميکروب هاي مختلف آلوده شوند، ممکن است ميکروب ها در ابتدا بيماري زا نباشند يعني ميکروب بيماري به صورت غيرفعال تزريق شود، اما در اثر يک سري شرايط محيطي، زماني و يا توسط يک عامل ثانويه فعال شوند.

** وارد کردن لباس تاناکورا مغاير با اقتصاد مقاومتي است
ناظر افزود: از بحث بيوتروريسم و بيماري زا بودن لباس هاي تاناکورا که بگذريم، ورود اين لباس ها از منظر اقتصاد مقاومتي نيز به ضرر کشور است، بطوريکه بسياري از جواناني که مشغول به خياطي بودند، شغل خود را از دست داده و توليدات آنها جاي خود را به لباس هاي تاناکورا داده، به همين منظور توصيه مي شود به واردات لباس تاناکورا از منظر اقتصادي و امنيتي نگاه ويژه اي داشته باشيم.
عضو بسيج جامعه پزشکي تاکيد کرد: عمدتا لباس هاي دست دوم عامل بيماري هاي پوستي و قارچ ها هستند اما آنچه مهمتر است و در زمره اقدامات بيوتروريسم قرار مي گيرد، تزريق ميکروب هاي غيرفعال است که بعد ها در شرايط خاص فعال مي شوند و دشمن با يک اقدام خاص، گروهي از انسان هاي آلوده به اين ميکروب ها را از بين مي برد.
وي باکتري «کلسترديوم بوتولينوم» يا سم کنسرو را مثال زد و گفت: اين باکتري در حالت عادي هيچ خطري ندارد اما در شرايطي خاص مي تواند خطرناک ترين سم دنيا باشد، پس بايد احتمال دهيم که ميکروب هاي لباس هاي تاناکورا در صورتيکه از سوي دشمنان و با هدفي خاص وارد کشور شود، چنين قابليتي را دارند و در شرايط خاص مخاطره آميز هستند.
بر اساس تعريف پليس بين الملل در سال 2007 ميلادي، بيوتروريسم عبارت است از منتشر کردن عوامل بيولوژيکي يا سمي با هدف کشتن يا آسيب رساندن به انسان‏ ها، حيوانات و گياهان با قصد و نيت قبلي و بمنظور وحشت آفريني، تهديد و وادار ساختن يک دولت يا گروهي از مردم به انجام عملي يا برآورده کردن خواسته‏اي سياسي يا اجتماعي.

/انتهای متن/

درج نظر