سحرخیزی دومین کلید گنجینه آرامش

یکی از چیزهایی که آرامش ما آدم‌ها را به هم می‌زند، داشتن یک گمشده است. حالا اگر گم شده زندگی ما آرامش مان باشد چه؟ این بار در دومین قدم برای یافتن آرامش با شماییم.

0

نسیم شهسواری/

داشتن یک گمشده و این‌که همیشه به دنبال پیدا کردنش باشیم.

خیلی از مواقع برای ما آدم‌ها پیش می‌آید که گمشده‌های زندگی‌مان را در دستان دیگران می‌بینیم و آهی می‌کشیم و می‌گوییم کاش …

حالا اگر گمشده زندگی ما آرامش مان باشد چه؟

کجا و به شکلی باید به دنبال آن بگردیم؟

این بار در دومین قدم برای یافتن دوست‌داشتنی‌ترین احساس دنیا یعنی آرامش با شماییم.

بعد از قدم اول آیا آرام‌تر شده‌اید؟

البته به دنبال معجزه نباشید این احساس گمشده اندک‌اندک بازمی‌گردد.

قدم دوم

سحرخیزی دومین کلید گنجینه آرامش است.

شاید تابه‌حال در دوروبرتان هم دیده باشید آدم‌های سحرخیزی که همیشه برنده‌اند و بانشاط و کوشا.

صبحی پر از آرامش و بدون عجله، خوشایندترین مدل شروع یک روز است

صبحگاهان آرام و هم‌نوا شدن با صدای گنجشکان، لذتی است که باید آن را همیشه حفظ کرد.

می‌توانید صبح‌ها کمی زود از خواب بلند شوید تا برای خواندن، نوشتن و اندیشیدن وزندگی کردن وقت کافی داشته باشید.

زندگی را در وقت کافی زندگی کنید.

قدم اول

دنیال آرامشید؟

ادامه دارد…

/انتهای متن/

درج نظر