داعش کودکان پخته شده را به مادرانشان خوراند!

0

يکي از آوارگان ايزدي اعلام کرد عناصر داعش در اقدامي وحشيانه پس از کشتن چند کودک، آنها را پختند و به مادرانشان خوراندند.

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران ،”بيزي سيدو قاسم” از زنان آواره ايزدي اهل سنجار که قبلاً در اسارت گروه تروريستي داعش بود، اظهار داشت: به ما غذايي دادند که در آن گوشت بود. من گفتم که به دليل بيماري نمي توانم گوشت بخورم ولي ديگر زنان همراه من غذايشان را خوردند.
وي افزود: زنان پس از خوردن غذا از عناصر داعش خواستند که فرزندانشان را نيز به آنها بدهند تا در کنار هم غذا بخورند؛ ولي عناصر داعش به زنان گفتند که آنها هم اکنون فرزندان خودشان را خوردند.
اين زن ايزدي ادامه داد: يکي از عناصر داعش با موبايل خود فيلم سربريدن آن کودکان و تکه تک کردن آنها و پختنشان را به زنان نشان داد.
اين يکي از ماجراهاي ترسناکي است که آوارگان ايزدي اردوگاه “نوروز” در استان حسکه در دل دارند.
“هدي حاجي” يک آواره ايزدي ديگر از اهالي سنجار اظهار داشت: همسرم و پسرعموهايش ما را به مکاني امن منتقل کردند، سپس بازگشتند تا به خانواده هاي ديگر کمک کنند. ولي همسرم نتوانست به بقيه خانواده ها کمک کند زيرا به اسارت داعشي ها درآمد و اکنون يک سال است که هنوز در اسارت قرار دارد.

/انتهای متن/

درج نظر