شناسایی سمن‌های حوزه زنان استان تهران

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، با سمن‌های حوزه زنان ارتباط برقرار کرده‌ایم و با توجه به حوزه کاری‌شان آنها را تقسیم‌بندی می‌کنیم و قصد داریم دوره‌های توانمندسازی برای سازمان‌های مردم‌نهاد استان تهران برگزار کنیم.
مدیرکل امور بانوان استانداری تهران گفت: اقداماتی در جهت شناسایی سمن‌های زنان استان‌ تهران انجام داده‌ایم و این کار به‌طور کامل برای سازمان‌های‌ مرد‌نهاد زنان شهر تهران انجام شده است.

زهرا ساعی افزود: در صدد تقویت و ایجاد هماهنگی بین سمن‌های زنان استان تهران هستیم البته باید آنها کامل شناسایی شوند.

وی در ادامه گفت: با سمن‌های حوزه زنان ارتباط برقرار کرده‌ایم و با توجه به حوزه کاری‌شان آنها را تقسیم‌بندی می‌کنیم و قصد داریم دوره‌های توانمندسازی برای سازمان‌های مردم‌نهاد استان تهران برگزار کنیم.

ساعی در پایان اظهار کرد: زنان کارآفرین استان تهران را شناسایی کرده‌ایم که نزدیک به هزار زن می‌شوند و در حال دسته‌بندی آنان در نمایشگاه‌ها هستیم.

/انتهای متن/

درج نظر