ملي شدن طرح جامع توانمندي زنان سرپرست خانوار تا پايان شهريور امسال

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، شهين‌دخت ملاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس درباره برنامه اين معاونت براي بيمه زنان خانه‌دار، بيان داشت: سازمان بهزيستي بحث بيمه درماني زنان سرپرست خانوار را انجام داده است و در دولت نيز در چارچوب بيمه سلامت اين کار در حال پيگيري است.
وي اضافه کرد: ما در دفتر امور زنان و خانواده، در حال پيگيري بيمه زنان خانه‌دار هستيم که بخشي از زنان سرپرست خانوار را نيز شامل مي‌شود.
ملاوردي ادامه داد: در حال پيگيري ملي کردن طرح جامع توانمندي زنان سرپرست خانوار هستيم که به صورت پايلوت اجرا شده است و پس از رسيدن به يک مدل موثر حمايتي، براي کل کشور اجرايي خواهد شد.
وي درباره اولويت‌هاي اين معاونت افزود: بخشي از مجموعه برنامه‌هاي دفتر امور زنان و خانواده با اولويت زنان سرپرست خانوار است که از جمله آن مي‌توان به سند سياست اجرايي اشتغال پايدار که گروه هدف ما بخشي زنان سرپرست خانوار آن هم با اولويت مناطق محروم است، اشاره کرد.
ملاوردي با اشاره به توجه ويژه دولت تدبير و اميد به زنان سرپرست خانوار بيان کرد: در حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي به امر توان‌افزايي و توانمندسازي زنان توجه بسيار داريم که بخش اعظم مخاطبان ما هم زنان سرپرست خانوار هستند.

/انتهای متن/

درج نظر