پيروزي چهره‌هاي المپيکي در ليگ برتر تيراندازي بانوان

0

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا، هفته اول و دوم ليگ برتر تيرندازي سلاح هاي بادي بانوان، به ميزباني هيئت تيراندازي اصفهان در سالن ۸۰ مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.
هفته اول و دوم ليگ برتر تيرندازي سلاح هاي بادي بانوان به ميزباني هيئت تيراندازي اصفهان برگزار شد. در ليگ برتر سال جاري هشت تيم حضور دارند که هيئت خراسان رضوي، پرديسان، پاس قوامين، انقلاب، بعثت، مقاومت، هيئت اصفهان و نيروي زميني ارتش در چهار ديدار مقابل هم قرار گرفتند.
نتايج هفته اول:
در هفته اول اين مسابقات، تيمهاي نزاجا، مقاومت، پاس قوامين و پرديسان در رشته تفنگ بر رقباي خود پيروز شدند.
در رده بندي انفرادي تفنگ بادي، الهه احمدي از (نزاجا) با امتياز ۴۱۷٫۶، نجمه خدمتي از (مقاومت) با امتياز ۴۱۷٫۴ و مريم شفيعي پور از (مقاومت) با امتياز ۴۱۶٫۵به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.
در تپانچه نيز، تيمهاي نزاجا، خراسان رضوي، پاس قوامين و پرديسان توانستند مقابل رقباي خود پيروز شوند.
در بخش انفرادي تپانچه بادي، مريم سلطاني از (خراسان رضوي) با امتياز ۳۸۲ نفر اول و اکرم رمضاني از (نزاجا) با امتياز ۳۷۷ نفر دوم و الهام هريجاني از (مقاومت) با امتياز ۳۷۷ نفر سوم و برترين هاي اين رقابتها بودند.
نتايج هفته دوم:
هفته دوم اين مسابقات، در رشته تفنگ و تپانچه بادي با برتري تيمهاي، مقاومت، نزاجا، پاس قوامين و خراسان رضوي به پايان رسيد.
در بخش انفرادي تفنگ بادي، نجمه خدمتي از (مقاومت) با امتياز ۴۲۰٫۳، الهه احمدي از (نزاجا) با امتياز ۴۱۸٫۶ و نرجس امام قلي نژاد از (نزاجا) با امتياز ۴۱۵٫۸ به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را کسب کردند.
درانفرادي تپانچه بادي، محجوبه بهاري از (پاس قوامين) با امتياز ۳۷۸ مقام اول و الهام هريجاني از (مقاومت) با امتياز ۳۷۷ مقام دوم و گلنوش سبقت الهي از (پاس قوامين) با امتياز ۳۷۶ مقام سوم اين رقابتها بودند.
در ليگ برتر تيراندازي ۲۸ مسابقه در ۱۴ هفته تا پايان سال برگزار مي شود که هر تيم با ۴ ورزشکار در ۲ رشته تفنگ و تپانچه بادي به مصاف حريفان مي روند.

/انتهای متن/

درج نظر