نوبت زنان براي احراز مقام دبيرکلي سازمان ملل فرا رسيده است

0

به گزارش به دخت به نقل از ايرنا، نيويورک تايمز در سرمقاله خود نوشت: نظام غيردمکراتيک انتخاب دبيرکل سازمان ملل که محصول آن انتصاب افرادي ناکارآمد و غيرتاثير گذار بر رياست اين سازمان است بايد منسوخ اعلام شود و وقت آن است زنان لايق و شايسته اين نقش و جايگاه را احيا کنند.
نيويورک تايمز مي نويسد:
‘سازمان ملل متحد’ تاکنون هشت دبيرکل به خود ديده است که همگي آنها مرد بوده اند.
روند انتخاب دبير کل سازمان ملل تا به اين لحظه بر اين منوال بوده است که اين فرد را منحصرا پنج عضو دائم شوراي امنيت و در نشست هايي غير علني انتخاب مي کنند.
حال, زمان آن فرا رسيده است که اين مدل تغيير کند و به شيوه اي شفاف انجام پذيرد.
بديهي است که انتخاب يک زن براي سکانداري سازماني که 70 سال پيش تاسيس شده و وظيفه اش حل و فصل و رسيدگي به غامض ترين مشکلات جهان از راه ديپلماسي و اجماع جهاني است, فوق العاده حرکتي است نمادين.
خوشبختانه امسال تحرکاتي تازه در سازمان ملل بوجود آمده و کمپيني به راه افتاده است تا روند انتخاب دبيرکل اين سازمان هم شفاف برگزار شود و ضمن آن از اين دوره به بعد زنان نيز حق تصدي اين مقام را داشته باشند.
دبيرکل سازمان ملل, مقامي است که منحصرا به يک مقام مسئول دولتي کشورها اختصاص داده مي شود.
‘بان کي – مون’ دبير کل فعلي اين سازمان در پايان دسامبر 2016 دومين دوره پنج ساله دبيرکلي اش بر اين سازمان خاتمه مي يابد.
دو کشور ‘کرواسي’ و ‘ناميبيا’ به جد در تکاپوهستند تا نظامي را در سازمان ملل برقرار سازند تا همه 193عضو سازمان حق اعلام نظر در انتخاب دبيرکل اين نهاد جهاني را داشته باشند .
اين موضوع در قطعنامه سالانه سازمان ملل که پيش نويس آن در حال تدوين است مطرح شده است .
رهنمودهاي جديد در دست مذاکراه است و تا نيمه سپتامبر نهايي خواهد شد. طبق اين رهنمودها , همه اعضاء سازمان رسما نامزدهاي مورد نظر خود را معرفي مي کنند و همه اين اعضاء در کار انتخاب نامزد نهايي مشارکت خواهند داشت.
تا به حال روند انتخاب دبيرکل سازمان ملل بر اين منوال بوده است که پنج عضو دائم شوراي امنيت شامل انگليس ؛ چين , فرانسه ,روسيه و امريکا پشت درهاي بسته با يکديگر تشکيل جلسه مي دادند و بر سر يک فهرست کوچک از نامزدهاي مورد نظر با يکديگر معامله و چانه زني مي کردند.
همه نامزدها از افراد مورد نظر و دلخواه 5 عضو دائم شوراي امنيت بودند و فرد مورد نظر نامزد مورد نظر هر 5 عضو بود.
اين شيوه انتخاب دبيرکل براي مهم ترين سازمان جهاني, امروز ديگر منسوخ است چراکه فرصت را از دست افرادي که داراي قابليت هاي واقعي براي خدمتگزاري به جامعه جهاني بوده و قدرت تاثير گذاري و نفوذ کلام دارند , مي ربايد.
فعلا که هيچ اهتمامي ديده نمي شود که اين شيوه غير دمکراتيک انتخاب دبيرکل سازمان ملل منسوخ اعلام شده و يک شيوه حقيقتا دمکراتيک در اين عرصه تثبيت شود تا همه کشورهاي عضو سازمان ملل حق انتخاب دبير کل سازمان ملل را از راه راي گيري داشته باشند.
اما به نظر مي رسد که شوراي امنيت تصميم دارد روند انتخاب دبيرکل را از شيوه غير علني به روندي شفاف که زير ذره بين نگاه عام باشد تغيير دهد . گويا شوراي امنيت تصميم گرفته است ديدگاهها و دغدغه هاي کشورهاي سراسر جهان را در اين امر مد نظر قرار دهد .
معلوم نيست که آيا روند انتخاب دبيرکل مورد باز نگري کلي قرار گرفته است يا نه , اما به هر تقدير دهها تن از اعضاء سازمان ملل به تکاپو افتاده اند يک زن را براي جايگزيني ‘ بان کي- مون’ معرفي کنند .
بان کي مون دبيرکلي است که چندان تاثير گذار نبوده است.
دولت کلمبيا يکي از 20 درصد کشورهايي است که سفيرشان در سازمان ملل , يک زن است . اين کشور کمپيني را در اين سازمان براي احراز مقام دبيرکلي به يک زن به راه انداخته است.
‘ماريا اما مجيا’ سفير کلمبيا در سازمان ملل با تنظيم نامه و طوماري در خصوص لزوم معرفي يک زن براي احراز رياست اين سازمان بيان کرده است: ‘ برابري جنسيتي , يکي از جدي ترين چالش هاي جهان است و هدف مهم و حياتي محقق نشده در راه حرکت به سمت آينده اي فراگير و پايدار است ‘.
سازمان ملل در سال 1946 با صدور قطعنامه اي مصوب کرد: ‘ يک مرد صاحب مقام وعالي منصب الزاما بايد مقام دبيرکلي سازمان ملل را در اختيار بگيرد’.
اما اين ضابطه بديهي است که امروز نبايد معيار و ملاک انتخاب دبيرکل سازمان ملل قرار گيرد.
اين طومار تاکنون به امضاء 44 کشور عضو سازمان ملل رسيده است اما هيچيک از اعضاء دائم شوراي امنيت از اين ابتکار عمل پشتيباني نکرده اند .
آمريکا که سفيرش در سازمان ملل يک زن به نام ‘سامانتا پاور’ است و وي تا به حال با دل و جرات مدافع حقوق زنان بوده است , سزاوار است با قدرت از اين ابتکار عمل پشتيباني کند.
فهرستهايي غير رسمي از نامزدهاي زن براي احراز دبيرکلي سازمان ملل در اين نهاد توسط ‘کمپين انتخاب يک زن به دبير کلي سازمان ملل’ منتشر شده است . اين تشکل يک گروه مستقل است . فهرست مزبور متضمن زندگي نامه (بيوگرافي) رهبران فاضل جهان است که داراي سوابقي متنوع هستند.
از جمله زنان مطرح شده مي توان به ‘ الن جانسون سيرليف’ رئيس جمهور کشور افريقايي ليبريا , ‘ کريستين لاگارد’ رئيس ‘ صندوق بين المللي پول’ ؛ ‘وآليسييا بارسنا ايبارا ‘ دبيرکل اجرايي کميسيون اقتصادي حوزه امريکاي لاتين و درياي و کارائيب اشاره کرد.
نيويورک تايمز در پايان اشاره مي کند:
جهان ما از وجود زناني فاضل و لايق و برجسته که قدرت آن را دارند ايفاي نقش حقيقي و شايسته دبير کل سازمان ملل را احيا کنند و انرژي تازه اي به تلاشهاي در دست اقدام اين سازمان در راه برابري جنسيتي بدمند, بي بهره نيست.

/انتهای متن/

درج نظر