نگاه سود محور و قدرت محور به اشتغال زنان نشأت گرفته از نگاه فمنيستي است

0

به گزارش به دخت به نقل از دانا، رئيس شوراي عالي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: مساوي دانستن زن با مرد به اين معنا که زنان چون مردان هر کاري را انجام دهند، بيانگر نگاه فمنيستي و استعماري غرب عليه زنان مي باشد.
کبري خزعلي، رئيس شوراي عالي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اينکه موافق خانه نشيني صرف زنان نيست، اذعات کرد: اگر در تمام رشته هايي که نيازمند حضور زنان هستيم، نيروي مخصص تربيت کنيم هيچ زن ايراني خواهان اشتغال بيکار نمي ماند، البته به اين مقوله بايد با نگاهي مسئولانه توجه کرد در غير اين صورت مسأله اشتغال زنان نه تنها حل نخواهد شد، بلکه به عنوان يک معضل اجتماعي همه ابعاد جامعه را درگير مي کند.

وي ادامه داد: اشغال مسئولانه زنان يعني اينکه، کار کردن آنها در بيرون از خانه هرگز به خانواده و بحث فرزندآوري لطمه وارد نکند يا به عبارتي دفاع ما از کار بانوان به معناي توقف بچه دار شدن آنها نيست. زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال بر اساس نياز جامعه،استعداد وتوانمندي هايشان به کار گيري شوند با اين نگاه مسولانه شرايطي فراهم شود که خانواده و بحث تربيت بچه ها تحت شعاع آن قرار نگيرد.

رئيس شوراي عالي فرهنگي اجتماعي زنان، فراهم آوردن شرايطي که بانوان شاغل بتوانند، بيشتر به امور خانه و خانواده برسند را يک امر غير قابل اجتناب دانست و افزود: لازم است، مديران با تدبير و همت خود امکانات و رفاه بيشتري را براي زنان شاغل در نظر بگيرند تا آنها با آرامش و اطمينان خاطر بيشتر به امور زندگي و مهمتر از همه بحث فرزند آوري و تربيت فرزندان مشغول شوند. اگر مي خواهيم فرزند آوري زنان شاغل متوقف نشود بايد شرايط رابه گونه اي رقم زد که زنان با شروع بارداري بدون دغدغه کاري به مدت 2 سال از سه ماهه اول بارداري به خانه رفته و در اين مدت به خودشان وفرزندشان برسند بعد از گذشت اين زمان با آسودگي خاطر و با سپردن بچه به جايي مطمئن به محل کار بازگردند.

خزعلي تصريح کرد: سياست افزايش جمعيت در سوئد به زنها اجازه مي دهد به ازاي هر بچه 30 ماه مرخصي با حقوق،سنوات و بازنشستگي داشته باشند و اعمال اين قانون تا سه بچه به معناي مرخصي 90 ماهه براي زنان شاغل مي باشد.

رئيس شوراي عالي فرهنگي اجتماعي زنان، نگاه سود محور،قدرت محور به اشتغال زنان را نشات گرفته ار نگاه فمنيستي دانست و تصريح کرد: مساوي دانستن زن با مرد به اين معنا که زنان چون مردان هر کاري را انجام دهند، بيانگر نگاه فمنيستي و استعماري غرب به زنان مي باشد. همين نگاه غلط باعث شده رئيس جمهور آمريکا سال 74 در اجلاس پکن دادن اجازه رانندگي کاميون و بنايي ساختمان را به عنوان دوحقوق زنان به آنها واگذار کند.

وي با بيان اينکه تفاوت هاي زن و مرد مانع تساوي آنهاست، اظهادر داشت : مطابق فطرت بشر تفاوت هايي ميان زن و مرد وجود دارد که البته عزت زن و مرد محسوب مي شود. بر اساس همين فطرت مسائل اجتماعي ، اقتصادي برعهده مرد گذاشته شده و مسأله تربيت که کار انبياء الهي بوده را به جهت اهميت که خداوند براي زن قائل شده به بانوان واگذار شده است.

خزعلي بابيان اينکه نقش تربيتي زن، چون کار يک رئيس جمهور، معلم و قاضي است، اظهار داشت: اين افراد با وجودي که کار يدي انجام نمي دهند اما نقش و مسئوليت فکري و فرهنگي بزرگي برعهده دارند نياز جامعه به اين گونه افراد نشأت گرفته از علم و فراست آنها مي باشد.

وي ادامه داد: وقتي به يک زن گفته مي شود که نقش تربيتي او در خانه چون کار يک رئيس جمهور در اداره جامعه است يعني ما به ارزش کار فکري و فرهنگي زنان واقف هستيم.

/انتهای متن/

درج نظر