ماجراي پيش‌ خريد نوزاد در شکم مادر!

0

به گزارش به دخت به نقل از روزنامه آرمان، روز گذشته مديركل اجتماعي وزارت كشور به جمعيت ۱۸ ميليوني ساكن در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي در كشور اشاره كرد. اين اظهارنظر بحراني بودن وضعيت حاشيه‌نشيني را به خوبي نشان مي‌دهد.
روز گذشته مديركل اجتماعي وزارت كشور به جمعيت ۱۸ ميليوني ساكن در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي در كشور اشاره كرد. اين اظهارنظر بحراني بودن وضعيت حاشيه‌نشيني را به خوبي نشان مي‌دهد. اما زماني قضيه جدي‌تر مي‌شود كه اظهارنظر معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري را مبني بر اينكه نپرداختن به خدمات عمراني و زيرساختي روستاها سبب مهاجرت به شهرها و گسترش حاشيه‌نشيني مي‌شود، مي‌شنويم.

حاشيه‌نشين‌ها افرادي هستند كه به دليل عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دليل عوامل جاذب شهري، زادگاه خويش را ترك مي‌كنند و به شهر‌ها روي مي‌آورند. آنها به دليل ​ تطبيق نيافتن با محيط شهري از يك سو و بر اثر عوامل پس‌ران شهري از سوي ديگر از محيط شهري پس زده مي‌شوند و به تدريج در كانون‌هاي به هم پيوسته يا جدا از يكديگر در قسمت‌هايي از شهر سكني مي‌گزينند به صورتي كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهري مغاير بوده و مالكيت آنها غالبا غصبي است و همچنين اين افراد از نظر وضع فرهنگي و اقتصادي ​ با جمعيت شهري تمايز دارند.

آمارهايي كه واقعي و ترسناك هستند

جلسه كارگروه اجتماعي استان تهران ماهي يك‌بار يا هر ۴۵ روز يك‌بار با حضور اعضاي جلسه كه بيش از ۲۵ تا ۳۰ نفر هستند، تشكيل مي‌شود. گاهي مصوباتي دارد و گاهي هم بدون مصوبه و تنها با بحث و گفت‌وگو به پايان مي‌رسد. در آخرين جلسه اين كارگروه نيمي از اعضاي جلسه نبودند؛ از مديركل ارشاد گرفته تا معاون اجتماعي استاندار اما رضا محبوبي مديركل اجتماعي وزارت كشور ميهمان ويژه اين جلسه بود.

مديركل اجتماعي وزارت كشور به جمعيت ۱۸ ميليوني ساكن در سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي در كشور اشاره كرد و گفت: اين آمارها واقعا نگران‌كننده است. من نمي‌توانم بسياري از آمارها را ارائه كنم چون خبرنگار در جلسه حضور دارد اما آمار يك ميليون و ۳۵۰ هزار نفري مصرف‌كنندگان الكل در جامعه غيرواقعي نيست. رضا محبوبي افزود: در تهران و اصفهان ما با كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي روبه‌رو هستيم كه البته براي ساير استان‌ها همچنين است كه پارامترهاي ارزيابي اين كاهش، شامل خدمات‌رساني، اعتماد سازماني، وجود عدالت، وظيفه‌شناسي، احساس امنيت، صيانت خانواده و غيره بوده است.

در ادامه اين جلسه آقاي دكتر چيت‌چيان استاد دانشگاه، طرحي را به استانداري ارائه كرد و گفت: اين طرح ۹ جلد كتاب بوده و وضعيت مناطق حاشيه استان تهران را ترسيم كرده است. بنده خودم چند شب در ميان كارتن‌خوابها زندگي كردم تا توانستم اين طرح را تدوين كنم. شما يك سري به منطقه ۱۲ تهران بزنيد كه ۱۳ محله دارد از محله اودلاجان تا دروازه غار.

متاسفانه در اين محلات شاهد خريد و فروش بچه بودم. آنقدر وضعيت بحراني است كه بچه را در شكم مادر يك ميليون و ۷۵۰ هزار تومان پيش‌خريد مي‌كنند. به گزارش مهر، در ادامه جلسه لطفي‌نژاد، مديركل رفاه و كار استان تهران با ارائه آماري گفت: 2 ميليون كارگر در تهران داريم كه مي‌شود ۶ ميليون جمعيت كارگري كه با وضعيت نظام بانكي نبايد انتظار توليد و اشتغال داشت. آمارهاي ۶۸ بنگاه كاريابي تهران نشان مي‌دهد كه ۳۰ هزار فرصت شغلي داريم اما ۱۰ هزار نفر علاقه به كار دارند.

حاشيه‌نشين شدن روستاييان در شهرها

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري با طرح اين پرسش كه اگر در روستاها صرفا به خدمات عمراني و زيرساختي بپردازيم، سرنوشت‌شان چه مي‌شود، گفت: اين مساله تا به حال سبب مهاجرت روستاييان به شهرها و حاشيه‌نشيني شده است و اين حاشيه‌نشيني نيز سبب مشكلات و معضلات فراوان اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي كشور شده است.

براي حاشيه‌نشيني نمي‌توانيم هيچ اثر مثبتي مترتب باشيم چرا كه در ساخت‌وساز و هم در رفتار نظم‌پذير و قانون‌پذير نيستند و هم از طرفي قانون‌گريزند، اما اگر به روستاها توجه كنيم، سبب رشد اقتصادي و توسعه فرهنگي كشور خواهيم شد. به گزارش ايلنا، ابوالفضل رضوي با طرح پرسش ديگري مبني بر اينكه چگونه بايد به روستاها توجه كرد و اينكه آيا روستا را بايد با سرمايه‌گذاري دولت به توسعه رساند يا روستا و روستايي را با مشاركت مردم و ايجاد تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني توسعه داد، گفت: فكر نمي‌كنم در دنيا، تفكري از اين موضوع حمايت داشته باشد كه دولت راسا اقدام به توسعه روستاها كند، زيرا بزرگ شدن دولت را در پي دارد و از طرف ديگر با بزرگ شدن دولت، حق مردم ضايع مي‌شود و هزينه تحميلي بر مردم افزايش مي‌يابد. پس هيچ چاره‌اي نداريم، جز اينكه بگوييم دولت بايد يك تسهيل‌گر و حامي خوب براي توسعه روستاها باشد.

/انتهای متن/

درج نظر