عمل خداپسندانه عروس و داماد در مراسم عروسی

0

به گزارش به دخت به نقل از عروس ایرانی، یک زوج ترکیه ای (“اوزوم اوغلو” و “اسرا پولات”) تصمیم گرفتند که بجای برگزاری مراسم عروسی ، ۴۰۰۰ پناهنده سوریه ای را اطعام کنند. این ایده از سوی پدر داماد که عضو خیریه ترکیه ای است ، پدید آمده است.

عمل خداپسندانه عروس و داماد در مراسم عروسی

در این مراسم ، داماد و عروس با لباس عروسی در بین پناهندگان حضور یافتند و خودشان به غذا دادن به آنها پرداختند و با این عمل خداپسندانه ، خود را در دل مردم دنیا جا دادند و رابطه مستحکم بین ۲ ملت ایجاد کردند.

داماد در این رابطه عنوان کرد : به نظرم دادن ولیمه ای گران و آنچنانی به دوستان و خانواده ، کاری غیر ضروری است ؛ زیرا افراد نیازمند بسیاری در همسایگی ما زندگی می کنند.

عمل خداپسندانه عروس و داماد در مراسم عروسی

/انتهای متن/

درج نظر