آغاز پرداخت وام 10 ميليوني خريد کالا به زوج‌هاي جوان طي روزهاي آينده

0

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، مديرکل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : ظرف روزهاي آتي زوجهاي جوان واجد شرايط مي توانند از طريق وام 10 ميليون توماني خريد کالا ، کالاهاي با دوام توليد داخلي را خريداري کنند.
عباس هاشمي اضافه کرد : براي ايجاد رونق توليد داخلي و گردش اقتصاد کشور حمايت از توليد کالاهاي با دوام نظير فرش ماشيني ، لوازم خانگي ، چيني آلات و … مد نظر بوده است .
هاشمي ادامه داد : بعد از ابلاغ قانون بودجه ، جلساتي را در رابطه با تبصره 26 آن که به موضوع فوق مربوط بود با بانک مرکزي و وزارت اقتصاد برگزار کرديم و از تشکلهاي صنعتي هم دعوت شد و از ارديبهشت ماه سال جاري نيز تدوين آيين نامه اجرايي تبصره فوق آغاز گرديد.
وي افزود : بعد از گذراندن پروسه منطقي، آيين نامه تدوين شد و به تصويب هيات دولت رسيد.
به گفته وي همزمان نيز طرحي براي فروش محصولات با دوام به طور موازي در حال اجراست که سقف آن 8 ميليون تومان تعيين شده است اما تفاو ت آن با تبصره 26 قانون بودجه در اين است که در موضوع اول بانکها ابتدا اعتبار سنجي مي کردند و بر اساس آن تاييد مي شد و پول و فاکتور در حساب توليد کننده ريخته مي شد اما در موضوع دوم فروش از دم قسط انجام مي شود.
هاشمي تصريح کرد : در موضوع وام 10 ميليون توماني لازم است تا توليد کنندگان و واحدهاي توليدي مجاب شوند که البته با توجه به نياز واحدها به نقدينگي و طولاني بودن زمان باز پرداخت تلاش بيشتري را مي طلبد و اين امر در حال انجام است.
هاشمي اضافه کرد : طي جلساتي که با رييس اتحاديه لوازم خانگي برگزار کرده ايم در صدد هستيم ظرف چند روز آينده بسته اي را آماده کنيم و فهرست توليد کنندگان مشارکت کننده به همراه کالاها و بانکهاي عامل مشخص شوند.
به گفته مدير کل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت ، معدن و تجارت، متقاضيان واجد شرايط مي توانند با ثبت نام و اعتبار سنجي در بانکهاي عامل از يک طرف و مراجعه با وب سايت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به آدرس www.mimt.gov.ir مراحل خريد خود را تا سقف 10 ميليون تومان انجام دهند.

/انتهای متن/

درج نظر