انگشت شست کج پا

آیا در بین مردم سلامتی و وضعیت ظاهری پا مانند دیگر اجزای بدن اهمیت دارد و مورد توجه قرار می گیرد؟

0

1        

در ناهنجاری انگشت شست کج (هالوکس والگوس) ,انگشت شست به طرف انگشت دوم نزدیک می شود. زمانی می توان گفت این ناهنجاری ایجاد شده که بند اول انگشت شست نسبت به استخوان اول کف پایی بیش از 10 درجه به سمت خارج انحراف داشته باشد .درمراحل پیشرفته ی این عارضه معمولا انگشت شست روی دومین انگشت پا یا زیر ان  قرار میگیرد.

 

2 

 

علائم و علل انگشت شست کج

در افرادی که قوس عرضی پای انها ضعیف است امکان بروز شست کج بیشتر است . برای شناخت این ناهنجاری نیازی به ارزشیابی یا استفاده از وسایل خاصی نیست و ظاهر غیرطبیعی پا به خوبی قابل رویت است. اما اگرهدف مطالعات درمانی باشداز تکنیک های رادیوگرافی و روش گونیامتر استفاده می شود.

علل

علل این عارضه بیشتر وراثتی است هرچند عوامل محیطی زیر می تواند زمینه ساز اختلالاتی در وضعیت استخوان شست پا باشند .

 1-از بین رفتن قوس عرضی پا و در نتیجه ی پهن شدن پا ونهایتا انحراف انگشت شست به سمت سایر انگشتان.

2-پوشیدن کفش های تنگ  ونوک باریک مخصوصا زمانی که فرد دچار ضعف عضلانی باشد.

3-عفونت های مفصلی

4- استفاده از کفش های پاشنه بلند وکفش هایی که به پا کوچک هستند.

5-ضربه یا قطع انگشت دوم

6-نقرس

7-انواع التهاب های مفصلی

8-صافی کف پا

9-زمینه ارثی

10-افزایش سن و وزن

 

عوارض

1-وجود پینه در اطراف مفصل

2-بد شکل شدن پا

3-ضعف و کاهش تحرک کف پا خصوصا در ناحیه ی پنجه ها

4-اختلالات مفصلی ( افزایش فضای مفصلی در طرف خارجی و محدودیت فضای مفصلی در طرف داخل )

5-در این عارضه معمولا عضلات دور کننده ی شست کشیدگی و انعطاف بیش از حد پیدا میکنند و عضلات نزدیک کننده ی شست کوتاه می شوند.

6-بد شکل شدن پا

7-ارتروز و خستگی زودرس

8-تغییر شکل قسمت داخلی کفش و کج شدن پاها

 

 3

 

پیشگیری و درمان

تمرینات اصلاحی به کندی بر عضلات پا تاثیر می گذارند این موضوع در عضلات مربوط  به پا شدیدتر است. لذا باید سعی شود با رعایت بهداشت حرکتی و انجام الگوهای حرکتی و با استفاده از وسایل و ابزارهای مناسب از بروز این ناهنجاری جلوگیری کرد. در عین  حال مبتلایان مخصوصا کودکان نباید کفش های تنگ و نوک دار و کفشهای پاشنه بلند و تنگ بپوشند.

 4

تمرینات اصلاحی

1- در حالت نشسته یا ایستاده مداد یا شیئ را از روی زمین با انگشت شست بردارید.

2-در وضعیت نشسته انگشت شست را با دست بگیرید. و به ارامی به ان حرکات چرخشی بدهید .و چرخش به طرف بیرون را بیشتر انجام دهید.

3- در حالت نشسته انگشت شست را با دست بگیرید و ان را به ارمی به سمت داخل بدن بکشید سپس انگشت را به حالت اول بازگردانید و حرکت را مجددا تکرارکنید.

4-یک تکه کش را گره بزنید و انگشت شست را داخل کش بیندازید و با کمک کش انگشت شست را از سایر انگشتان دور کنید.

5-سعی کنید انگشتان پا را ازهم دور کرده وچند ثانیه انگشتان را به طور بازشده از هم نگه دارید.

6-استفاده از کفی طبی در بروز عارضه به علت کف پای صاف

7-استفاده از اتل شبانه و پد پلاستیکی بین انگشتان

 5

 6

 7

9 

 

 

 

 

8

 

 

/انتهای متن/