پس از خوردن نوشابه چه اتفاقی در بدن شما می افتد؟

آیا شما زیاد نوشابه مصرف می کنید؟ من کسی را نمی شناسم که به عقیده او نوشابه برای بدن شما ضرری نداشته باشد. اما در این مورد باید اطلاعات لازم را کسب کرد و شما حتما پس از خواندن این مقاله قبل از آنکه قوطی دیگری را باز کنید، تامل خواهید کرد.

0

شما در مصرف نوشابه احتیاط خواهید کرد وقتی تشابهات نوشابه را با هرویین در بدن بفهمید که در مدت زمان 45 دقیقه مشخص خواهد شد.

 

اثر 45 دقیقه ای مثل هرویین

دربدن شما در عرض 45 دقیقه پس ازمصرف نوشابه این اتفاقات می افتد:

10 دقیقه اول: 10 قاشق چای خوری شکر وارد خون شما می شود. وجوداسید فسفریک مانع آن می شود که شما بلافاصله شکر را قی کنید.

20دقیقه: قند خون شما متراکم شده، منجر به بالا رفتن انسولین می شود.

در این مرحله کبد شما از طریق برگردانیدن شکر از خون شما واکنش نشان می دهد.

40 دقیقه: در این مرحله کافئین به طور کامل جذب شده است. مردمک چشم شما گشاد، فشار خون بالا و شش ها شکر بیشتری را وارد خون می کند.

گیرنده های آدنوزین که اکنون در مغزتان مسدود شده، از احساس خواب آلودگی و کسالت جلوگیری می کنند. این روش از لحاظ فیزیکی مانند عملکرد هرویین در بدن است.

 

پس از 60 دقیقه

اما پس از 45 دقیقه چه پیش می آید؟

60 دقیقه: اسید فسفریک باعث ترکیب کلسیم، منیزیم و روی در روده کوچک شده، و سرعت سوخت وساز را در بدن شما بالا می برد. اسید فسفریک با مقدار زیادی شکر و شیرین کننده های مصنوعی ترکیب می شود  و باعث دفع کلسیم اضافی از طریق ادرار می شود.

60 دقیقه: مواد ادرارآور کافیین باعث می شوند که شما احساس دفع ادرار کنید.

اکنون همانند سدیم، آب و الکترولیت منیزیم و روی ترکیب شده از طریق ادرار دفع می شوند.

60 دقیقه: به محض کم شدن میزان شکر در بدن شما، دوباره اشتیاق به خوردن نوشابه پیدا کرده و احساس خشم و عصبانیت و یا تنبلی می کنید.

اما در حقیقت شما از طریق ادرار تمامی آب موجود در نوشابه را دفع کرده اید.

/انتهای متن/

درج نظر