جان شما جهان شما دست دوم است

هر کس در شعر و شاعری دستی دارد، حتما نام شاعر خوش آوازه این روزهای سرزمین مان را شنیده است   و جرعه ای از حلاوت  شیرین شعر هایش چشیده است .
دکتر  محمد رضا ترکی[1] …
خواندن و شنیدن شعرهایش بهانه نمی خواهد
همین بس  که دلی نازک و طبعی موزون مهیا کنی میهمان مشتاق  شهر شعرهایش می شوی .

0

 تصویرها در آینه ها دست دوم است

 جان شما جهان شما دست دوم است

بوی نمور کهنگی و نم گرفتگی

پیچیده است، بس که هوا دست دوم است

در روزنامه ها خبری نیست، هرچه هست

یا راست نیست، وَ یا دست دوم است

تا نور آن به ما برسد کهنه می شود

خورشید آسمان شما دست دوم است

کالای تازه ای هم اگر دارد این جهان

تا می رسد به بندر ما دست دوم است

کالای این خرافه فروشان نوگرا

با آنکه هست تازه نما، دست دوم است

گفتی چرا دعا به اجابت نمی رسد؟

زیرا که دستهای دعا دست دوم است

کو آن خدای تازه و زیبای عاشقان؟

آه این خدایتان به خدا دست دوم است!

 

دكتر محمدرضا تركي از چهره‌هاي شناخته شده و مطرح ادبيات است كه هم در حوزه آكادميك و هم در جريان جدی داستان و شعر نقش‌آفرينی می‌كند. تركي متولد 1341 در آبادان در كارنامه فرهنگی خود جداي از تدريس و عضويت در هيات علمي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، مسووليت‌هايی چون مديريت شبكه راديويی فرهنگ و سردبيری فصلنامه تخصصی شعر را دارد. وی دبير هيأت داوران در بخش پژوهش چهارمين جايزه قلم زرين بوده است. از آثار اوست: مجموعه داستان “خانه تكـانی”و مجموعه شعر” خاكستر آيينه”. بسياری از جوانان محمدرضا تركي را با فصل فاصله اش در فضاي مجازي مي‌شناسند كه يكي از قديمي‌ترين وبلاگ‌هاي جدي و تخصصي زبان فارسی محسوب مي‌شود.

[1] دكتر محمدرضا تركي از چهره‌هاي شناخته شده و مطرح ادبيات است كه هم در حوزه آكادميك و هم در جريان جدی داستان و شعر نقش‌آفرينی می‌كند. تركي متولد 1341 در آبادان در كارنامه فرهنگی خود جداي از تدريس و عضويت در هيات علمي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، مسووليت‌هايی چون مديريت شبكه راديويی فرهنگ و سردبيری فصلنامه تخصصی شعر را دارد. وی دبير هيأت داوران در بخش پژوهش چهارمين جايزه قلم زرين بوده است. از آثار اوست: مجموعه داستان “خانه تكـانی”و مجموعه شعر” خاكستر آيينه”. بسياری از جوانان محمدرضا تركي را با فصل فاصله اش در فضاي مجازي مي‌شناسند كه يكي از قديمي‌ترين وبلاگ‌هاي جدي و تخصصي زبان فارسی محسوب مي‌شود.

/انتهای متن/

درج نظر