در کدامین صف ایستاده ایم

 دنیای ما آدم‌ها پر از صف‌های کوتاه بلند است که گاهی برای دلمان، گاهی برای دنیایمان و گاهی به خاطر دیگران در آن‌ها ایستاده‌ایم. باید ببینیم  در صف خیر خواهی خلق خدا ایستاده ایم و یا بد خواهی و حیله و دشمنی با آنها؟

0

نسیم شهسواری/

 دنیا، دنیا ی اختیار است و ما آدمها مختاریم که چه باشیم و چه کنیم و چگونه باشیم .

همه ما انسانها در زندگی خود  اولویت هایی داریم و از سپیده دمان صبح  تا آن زمان که سیاهی  شب تمامی آسمان شهرمان  را می گیرد  می دویم و میر ویم می تازیم .

 نمی دانم با  وجود همه این رفتن ها و دویدن ها و آمدن ها  چه قدر ، فرصت برای فکر کردن ، داریم ؟

 نمی دانم در  میان همه این ساختن ها چه  قدر فرصت برای  کوبیدن و دوباره ساختن داریم؟

نمی‌دانم آیا شده است هیچ وقت لحظه‌ای هم با خود خویش خلوت کنیم و خودمان باشیم  و یک چایی گرم و دلمان،  و بپرسیم و بفهمیم که در این دنیای پرهیاهو  در کدامین صف ایستاده‌ایم؟

کدامین صف؟

شاید سؤالی دور و عجیب‌وغریب باشد.

اما دنیای ما آدم‌ها پر از صف‌های کوتاه و بلند  است، صف‌هایی که گاهی برای دل مان ، گاهی برای دنیای مان و گاهی  به خاطر دیگران در آن‌ها ایستاده‌ایم .

باید ببینیم  در صف خیر خواهی ایستاده ایم و یا  بد خواهی حیله و دشمنی با خلق خدا ؟

باید بببنیم برای  انتخاب صف های زندگی مان به بلند و کوتاه بودنش نگاه می کنیم و یا راستی و در ستی اش؟

باید ببینیم که به خاطر چه کسی و در کدام صف قرار داریم ؟

قدری  تأمل کنیم.

ثانیه‌ها را نگه‌داریم و بباندیشیم

مبادا که  در آخر  صف با دستان خالی بمانیم !

شاید هم در آخر همان صف کوتاه دستان مهربان خدا باشد.

 راستی شما در کدام صف ایستاده‌اید ؟

/انتهای متن/

درج نظر