زن و شوهری که دست در دست هم جان سپردند

آنها که در هشت سالگی باهم آشنا شده بودند ، در سال ۱۹۴۰ ازدواج کردند. وضعیت جسمانی آلکساندر پس از شکسته شدن استخوان لگنش چند هفته قبل وخیم شد و همسرش هم بیمار شد .

0

آنها به فرزندانشان گفتند آخرین آرزویشان این است که درکنار هم بمیرند و چند روز قبل در حالیکه دستان هم را گرفته بودند به فاصله چند ساعت درگذشتند.

زن و شوهری که دست در دست هم جان سپردند

زن و شوهری که دست در دست هم جان سپردند

زن و شوهری که دست در دست هم جان سپردند

 زن و شوهری که دست در دست هم جان سپردندمنبع:خبر انلاین/انتهای متن/

درج نظر