نبودم ، تو را ندیدم…

از وقتی به خاطر دارم یا عکست را یا سخنرانی ات را در تلویزیون دیده ام … بعدها که بزرگتر شدم عکست صفحه ی اول همه ی کتاب هایم بود. دیگر می دانستم آدم بزرگی بوده ای … اما نمی دانستم چرا؟

9

سرویس فرهنگی به دخت/

برای من بزرگترین آدم، شهیدی بود که می دانستم برای آزادی ما جان خود را فدا کرده. از مادرم پرسیدم:” امام بهتر بود یا این شهید؟ “مادرم گفت:”امام!” برایم عجیب بود، نفهمیدم … آن زمان فکر کردم تو که کاری نکردی، جان ندادی… ولی حالا می فهمم اگر تو نبودی آن شهید جان نمی داد، برای آزادی من… اگر تو نبودی، نه آن شهید آزاد بود نه من…

جملات من در برابر عملت، قیامت و عزمت مانند خودم کوچک اند. عظمت سخن تو در مورد زن مرا مطمئن کرد که آدم بزرگی بوده ای!

کدام رهبر در جهان بعد از پیروزی و به خاک افکندن دشمن، پیروزی اش را مدیون زنان می داند؟ نه یک بار نه دو بار بلکه بارها تکرار کردی…

 نه چون دخترم … چون انسانم ، سخنت را در آغوش گرفتم … امروزه کسی که انسانیت را در عمل بداند نه در جنسیت، کم است…

نبودم، تو را ندیدم، ولی می دانم آدم بزرگی بوده ای تو …

وقتی این سخنانت را می بینم و می خوانم، مطمئن می شوم:

گوشه ای از سخنرانی امام(ره)( 13/12/57)

 

اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد.اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب ،بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را سر بلند و سرافراز کرد،اسلام آنها را با مردان مساوی کرد.عنایتی که اسلام به بانوان دارد ،بیشتر از عنایتی است که برمردان دارد..مردان بر ملتها حق دارندو زنها حق بیشتر دارند.زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می کنند.قران کریم انسان ساز است،و زنها نیز انسان ساز. وظیفه زنها انسان سازی است. اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد،شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زنها هستند که ملتها را تقویت می کنند. ،شجاع می کنند. بانوان صدر اسلام – در صدر اسلام- با مردان در جنگها هم شرکت داشته اند. مقام زن مقام والاست؛ عالیرتبه هستند. بانوان در اسلام بلند پایه هستند.ما می بینیم و دیدیم که زنها ،بانوان ، محترمات همدوش مردان بلکه جلو مردان در صف قتال ایستادند. بچه های خودشان را از دست دادند،جوانان خودشان را از دست دادندو شجاعانه مقاومت کردند.ما می خواهیم زن به مقام والای انسانیت خودش باشد نه ملعبه باشد؛نه ملعبه در دست مردها در دست اراذل باشد.

زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوری اسلامی رای باید بدهند. همان طوری که مردان حق رای دارند.زنها حق رای دارند. زنها در این دوره های اخیر منحط کردند.از خیانتهای بزرگی که به ملت ما شد این بود که نیروی انسانی ما را از دست گرفتند؛ نیروی جوانان ما را به عقب راندند؛ خیانت کردند بر ملت ما. بانوان ما را ملعبه کردند؛ بانوان ما را مثل عروسک ها کردند. بانوان ما جنگجو بودند؛ اینها خواستند ننگجو باشند! و خدا نخواست . اینها اهانت به مقام زن کردند. اینها می خواستند زن را مثل شی، مثل یک چیز، مثل متاع به این دست و آن دست بگذرانند. اسلام زن را مثل مرد در همه شئون همان طوری که مرد در همه شئون دخالت داردزن هم دخالت دارد. همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کند،زن هم باید از فساد اجتناب کند. زنها نباید ملعبه دست جوان های هرزه بشوند. زنها نباید مقام خودشان را منحط کنندو خدای نا خواسته بزک کرده بیرون بیایند و در انظار مردم فاسد قرار بگیرند. زنها باید انسان باشند و زنها باید تقوا داشته باشند. زنها مقام کرامت دارند. زنها اختیار دارند؛ همان طوری که مردها اختیار دارند. خداوند شما را با کرامت خلق کرده است،آزاد خلق کرده است. خداوند همان طوری که قوانینی برای محدودیت مردها در حدود این که فساد بر آنها راه نیابد دارد، در زنها هم دارد. همه برای صلاح شماست. همه قوانین اسلامی برای صلاح جامعه است. آنها که زنها را می خواهند ملعبه مردان و ملعبه جوانهای فاسد قرار بدهند خیانتکارند. زنها نباید گول بخورند؛ زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون با سر باز و لخت ! این مقام زن نیست.؛ این عروسک بازی است نه زن .زن باید شجاع باشد؛ باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند. زن آدم ساز است؛ زن مربی است.

ندا رهایی

عکس از مریم کاظم زاده/انتهای متن/

نمایش نظرات (9)