ما ایرانی ها…!

چرا مدتی است که مخصوصا در فضای مجازی این قدر “ما ایرانیها” مورد توهین و سرزنش و … قرار می گیریم؟ چرا خودمان این پیام ها را بازنشر می دهیم؟ نمی شود با خودمان مهربان تر باشیم؟

0

منصوره دانشیار/

مدتهاست که ترکیب دو واژه ” ما ایرانیها” در دنیای واقعی و مجازی دستمایه ایجاد جوک ها و پیامک ها و متن های ادبی شده که  سعی می کند مار ملتی با بدترین خصوصیاتی که ممکن است یک ملت داشته باشند، نشان دهد.

خلاصه ی همه این جوک ها و پیامک ها و متن ها این است که :ما ایرانی ها، آدمهای تنبل، تن پرور، بی ادب، بی فرهنگ، بی مسئولیت و… هزاران خصوصیت منفی دیگر هستیم که درجهنمی از فقر و فساد و تبعیض و تشنج و درگیری، زندگی نکبت باری داریم .

کلاه مان را قاضی کنیم و لحظه ای با خود بیاندیشیم که این متن هایی که دست به دست می چرخد و عزت نفس ملی ما را نشانه می گیرد، آیا بی هیچ هدف و دلیلی طراحی شده اند؟

واقعیتش این است که ما ایرانی ها، یک ملت هستیم مثل همه ملت های دنیا، مثل فرانسوی ها، افغان ها، آلمانی ها،پاکستانی ها، آمریکایی ها، اوگاندایی ها…  همه ی صفات خوب و بدی را که یک آدم به دلیل آدم بودنش ممکن است داشته باشد، کم یا زیاد، ممکن است داشته باشیم . به همین سادگی !

منصفانه اش این است که بگوییم ما ایرانی ها صرفا به دلیل ایرانی بودن مان نه چیزی ازبقیه آدم های دنیا بیشتر داریم نه کمتر.اینکه گاهی ایرانی بودن را مترادف با بی عیب و نقص بودن بدانیم وگاه ایرانی بودن به معنای تجمیع همه بدی های ممکن در یک ملت باشد این هردو دیدگاه ، قابل انتقاد و تردید است .

ارزش انسان ها به تقوای الهی و صفات انسانی شان است نه ملیتی که خود نقشی در انتخاب آن نداشته اند و باآن زاده شده اند .  گاه دو ایرانی چنان از نظر افکار و عقاید متفاوت و بیگانه اند که انگار از دو قاره مختلفند و گاه یک ایرانی و یک غیر ایرانی چنان از نظر افکار بهم نزدیکند که گویی، یک روحند در دو بدن.

ای بسا هندو و ترک همزبان                   ای بسا دو ترک چون بیگانگان…

 اگر ملاک مان جوهر انسانیت و روح الهی درون انسان ها باشد ، چه فرقی هست بین ما ایرانی ها و بقیه ملیت ها؟  اگر دروغ و غیبت و فساد و پول پرستی و… در بین ایرانی ها هست، در بین کدام جامعه بشری از ابتدای خلقت آدم نبوده؟

ما ایرانی ها مجموعه ای هستیم از فارس های ایرانی، عرب های ایرانی، ترک های ایرانی، کردهای ایرانی، لرهای ایرانی، بلوچ های ایرانی، ارمنی های ایرانی، کلیمی های ایرانی و….

 اگر هدف نقد باشد ، نقد کردن تعریف مخصوص به خود را دارد و با تخریب متفاوت است .نقد یعنی ابتدا خوبی ها و نقاط قوت بیان شود سپس بدی ها و نقاط ضعف با ذکر راه حل… این یعنی نقد.

پس بیایید با خودمان، مهربان تر باشیم .

باهم قرار بگذاریم هر وقت که پیامکی مبنی برانتقاد بی رحمانه و غیر منصفانه از ایرانیان را می خوانیم و تصمیم به بازنشر آن می گیریم از خودمان بپرسیم : ایا این ایرانی هایی که اینجا نوشته دزد و جنایتکار و بدکاره و دروغگو و…. هستند، کسی جز مادر، پدر، خاله عمه، همسر و فرزندان و اجداد و نوادگان من هستند؟

من به سهم خود برای از بین رفتن این مشکلات و زشتی ها چه کرده ام؟
 شاید با ایجاد تغییراتی در متن پیامک و کم کردن زشت نمایی ها و افزودن خوبی های ایرانیان به آن و ارائه راه حل برای تصحیح عادات ناصحیح هموطن مان ، بتوانیم قدمی هرچند کوچک در راه بالابردن عزت نفس ملی ایرانیان جهان برداریم .اصلاح جامعه را از خودمان آغاز کنیم .

درج نظر