شوهرم مرتب مرا بيمار رواني خطاب مي‌كند

0

زن جوان وقتي ديد كه شوهرش مرتب او را يك بيمار رواني مي‌داند، راهي دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق داد.

به گزارش به دخت به نقل از آرمان، چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت: آقاي قاضي شوهرم مرتب مي‌خواهد مرا يك بيمار رواني نشان دهد و هميشه مي‌گويد بايد به روانپزشك مراجعه كنم.

زن جوان ادامه داد: هركاري مي‌كنم از من ايراد مي‌گيرد و مي‌گويد تو بيمار رواني هستي و بايد درمان شوي. او هر لحظه مرا تحقير مي‌كند و فقط مي‌خواهد كاري كند كه من يك ديوانه به چشم بيايم. باور كنيد آن‌قدر به من گفته تو رواني هستي كه خودم هم باورم شده و كم كم اعتماد به نفسم را از دست داده‌ام.

وي افزود: هر حرفي مي‌زنم مرا مسخره مي‌كند و مي‌گويد مريضي. كافي است يكبار به او و كارهايش اعتراض كنم بلافاصله حرف بيمار رواني را به ميان مي‌كشد و مي‌گويد تو مريض هستي كه اين دعواها را به راه مي‌اندازي. باور كنيد خيلي سعي كردم او را تحمل كنم و حرفي نزنم اما كم كم دارم واقعا مريض مي‌شوم. براي همين زندگي در كنار اين مرد برايم غير قابل تحمل شده است.

بعد از صحبت‌هاي اين زن قاضي شوهر او را هم به دادگاه احضار كرد تا صحبت‌هاي او را هم بشنود.

/انتهای متن/

درج نظر