چه یخچال خوبی، چه کامیون خوبی!

در بعضی  گروه ها در تلگرام در چند روز اخیر از ایده جالبی صحبت شده که عملی هم شده و خیلی هم خوب نتیجه داده.

0
فرزانه حکمت/
نوشته بودند که در یکی از محلات شهر تهران آقایی ابتکار قشنگی بخرج داده؛ به این معنی که یک یخچال در کوچه گذاشته و همه اهل محل غذاهایی را که اضافه است، در آن قرار می دهند و کسانی هم که نیاز به این غذا دارند، از آن استفاده می کنند.
و آدم فکر می کند چه یخچال خوبی است این یخچال که فقط برای رفع نیاز من و خانواده من نیست و به رفع نیاز دیگری هم می پردازد. شاید این بهترین یخچال دنیا باشد!
بعد ابتکار خوب دیگری که در گروه دیگری از آن صحبت شده، کامیونی است که در سطح شهر می چرخد و از هر خانه و خانواده ای چند ساندویچ آماده برای مردم گرسنه و کارتن خواب های شهر جمع آوری می کند و بین آنها توزیع می نماید.
 
komak-foghara
 
اینجا آدم فکر می کند که چه خوب که کسی هم به فکر این گروه ضعیف و ناتوان و محروم در جامعه ما هست. اگر چه بلافاصله این فکر هم به ذهن ها می رسد که ای کاش اصلا این طور مردم ضعیفی در جامعه ما نبودند و ای کاش روزی برسد که همه توانا و برخوردار از حداقل های زندگی آبرومندانه باشند.
اما چه خوب است که تا رسیدن به آن روز  به فکر کسانی باشیم که به هر دلیل از عهده تامین این حداقل ها در زندگی برنمی آیند.
 
راستی:
چه کامیون خوبی ! 
/انتهای متن/
درج نظر