چه کسی گردشگران انگلیسی را  کشته است؟

هفته گذشته دریک حادثه تیراندازی گروهی از گردشگران خارجی در یک شهر ساحلی تونس به قتل رسیدند. والدین جوان تیرانداز درمصاحبه ای با خبرگزاری اسکای درمورد پسرشان و این که چرا دست به چنین جنایتی زده است، صحبت کردند.آنها معتقدند که قاتل واقعی آنها کسی دیگر بوده است.

0

 در طی مصاحبه ای جنجال برانگیز با خبر گزاری اسکای(Sky) والدین سیف الدین مدعی آن شدند که پسرشان شست وشوی مغزی شد ه است.

خبرگزاری اسکای نخستین مصاحبه جامع و کامل تلویزیونی را با والدین مرد تیراندازی که 12 گردشگر را در ساحلی واقع در تونس به قتل رسانیده انجام داد. سیف الدین رزگوی 23ساله 38 نفر را به قتل رسانید که شامل 30 نفر انگلیسی می باشند. در جریان این مصاحبه بحث برانگیز والدین او توضیح دادند که در لحظات اخر درست یک روز قبل از حمله نزد پسرشان بوده اند. مادر سیف الدین اعلام کرد که آن روز هنگامی که من از سر کار به خانه برگشتم پسرم را در حال بازی کردن با کامپیوتر همراه با برادرش دیدم. انها با هم عکس گرفتند وسپس پسرم به حمام رفت و لباسهایش را عوض کرد و نزد من امد و گفت: مامان دارم میرم که دوستم را ببینم و 10دینار احتیاج دارم. پسرم ما را در اغوش گرفت و بوسید و از خانه بیرون رفت و از ان لحظه تا به حال او را ندیده ام. روز بعد پلیس در خانه ما را زد. ما نمی دانستیم که چه اتفاقی افتاده است. فکر کردم که او با دوستش در تونس بوده  و به خدا قسم میخورم هنوز باورم نمی شود که چه اتفاقی افتاده است.

 انها با اصرار می گفتند که پسرشان برای انجام چنین حمله ای شست وشوی مغزی شده است. اما اسم هیچ گروه و یا فردی را نبرده است.

“آنها از پسر ما استفاده کردند و او را برای انجام این جنایت اماده کردند.”

 مادرش افزود:” نمی توانم تصور کنم که او بتواند چنین کاری را انجام دهد. پسرم اسلحه را در دست داشته و فقط در حال راه رفتن در آنجا بوده ولی شلیک نکرده.  فقط می خواهم بدانم چه کسی او را برای این عملیات مجبور کرده است؟ چه کسی تیر اندازی واقعی را کرده ؟”

 از پدر و مادر او خواستند در مورد پسرشان توضیحات بیشتری بدهند. پدرش در جواب گفت که پسرش عاشق فوتبال بوده است و رقصیدن و کتاب خواندن را دوست داشته و در مدرسه وضع درسی اش خوب بوده است .

منبع: یاهو /انتهای متن/

درج نظر