شرایط بیمه تأمین اجتماعی شاغلان کسب و کار خانگی

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، شرایط بیمه شاغلان کسب و کار خانگی را تشریح کرد.

0
به گزارش به دخت و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری، اظهار داشت:در اجرای بند5 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 89/2/22 مجلس شورای اسلامی و ماده 9دستورالعمل اجرایی مربوطه مصوب89/8/23 ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلان کسب و کار خانگی اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند، از تاریخ 90/1/23 مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته‌اند.
 
مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، گفت: به استناد ماده 2قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل آزاد صرفاً عضو یا اعضا خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین‌نامه‌های مذکور باشند و در فضای مسکونی به کسب و کار خانگی اشتغال به کار دارند، مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیر عضو خانواده از شمول مقررات مورد اشاره خارج هستند. همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از شمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.
 
وی با بیان اینکه معرفی شاغلان کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه انجام می‌شود، گفت: حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرار داد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب 50و45 سال است که در غیر این صورت متقاضی باید 2 برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند.
 
نصیری افزود: متقاضیان می‌توانند با انتخاب یکی از نرخ های 14درصد، 16درصد و یا 20درصد، بر حسب نرخ مورد قرارداد از تعهدات قانونی بلندمدت شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بهره‌مند شوند.
 
وی بیان کرد: برخورداری از حمایت درمانی برای این قبیل از افراد در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر اساس تبصره 2ماده 9دستورالعمل اجرایی مربوطه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی  باید اعتبار موردنیاز بیمه درمان مشمولین را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و نسبت به پرداخت آن به سازمان بیمه‌گر اقدام کند.
 
وی ادامه داد: در صورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره‌مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باشند، ارائه خدمات درمانی به آنها همانند سایر بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد میسر خواهد بود، در این صورت مشمولین می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هر یک از افراد تحت تکفل قانونی، با دریافت دفترچه درمانی از تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرار داد این سازمان استفاده کنند.
 
نصیری گفت: میزان سهم بیمه‌شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می‌شود، برای خدمات پزشکی سرپایی 30درصد و برای خدمات درمانی بستری 10درصد است.
منبع: مهرخانه /انتهای متن/
درج نظر