عکس / بانوان محجبه پارلمان ترکیه

پارلمان ترکیه اولین جلسه بیست و پنجمین دوره قانونگذاری خود را پس از ادای سوگند قانون اساسی از سوی نمایندگان جدید برگزار کرد.تعدادی از بانوان منتخب مردم در پارلمان این کشور با حجاب کامل در پارلمان حضور یافته و سوگند یاد کردند.

0

به گزارش به دخت و به نقل از ابنا:

 

 

/انتهای متن/

 

درج نظر