افزایش 15 درصدی طلاق در مناطق روستایی همدان

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: میزان طلاق در متاطق روستایی استان همدان 15 درصد افزایش داشته است.

0

مهرداد نادری‌فر چهارشنبه شب در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان همدان اظهار داشت: در سال 92 در استان همدان تعداد 3 هزار و 797 فقره طلاق ثبت شده و در مناطق روستایی روند طلاق افزایش داشته است.

وی با اشاره به ثبت 3 هزار و 872 مورد طلاق در سال گذشته در استان، بیان کرد: طلاق در استان همدان دو درصد افزایش داشته و این عدد در کشور پنج درصد است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان خاطرنشان کرد: در سال 92 در نقاط شهری استان همدان 3 هزار و 401 واقعه طلاق و در سال گذشته 3 هزار و 416 فقره طلاق ثبت شده است.

وی افزود: نرخ طلاق در نقاط شهری استان تقریباً متوقف شده است اما در نقاط روستایی طلاق افزایش داشته است.

نادری‌فر با اشاره به ثبت 396 مورد طلاق در نقاط روستایی در سال عنوان کرد: در سال گذشته 456 مورد طلاق در مناطق روستایی استان ثبت شده است.

وی رشد طلاق در مناطق روستایی در کشور را 23.4 درصد عنوان کرد و افزود: رشد طلاق در مناطق روستایی در استان همدان 15.1 درصد است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش طلاق در مناطق روستایی برنامه های آموزشی و پیشگیرانه از طلاق در مناطق روستایی اجرا شود.

وی با بیان اینکه شناخت، آگاهی و مهارت زندگی مشترک در خانواده‌های روستایی باید افزایش پیدا کند، نسبت ازدواج به طلاق در همدان را پنج به یک برشمرد و افزود: این رقم در شهرستان ملایر سه به یک است.

وی نسبت ازدواج به طلاق در شهرستان‌های همدان و ملایر را مناسب ندانست و گفت: این شهرستان‌ها از میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

منبع: فارس /انتهای متن/

درج نظر