حمایت‌های مالی برای قدرتمندسازی زنان محدود است

برابری جنسیتی و قدرتمند ساختن زنان نیازمند رویکردی با محوریت حمایت از حرکت زنان به سوی فعال‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای است.

0

سازمان ملل در مقاله‌ای با عنوان «هیچ توانمندی بدون حق، هیچ حقی بدون سیاست دست‌یافتنی نیست» که برای پروژه ارزیابی اهداف توسعه هزاره تنظیم شده آورده است: تحقق پیشرفت‌ها برای دستیابی به برابری جنسیتی و قدرتمند ساختن زنان در برنامه توسعه، مستلزم رویکردی با محوریت حقوق بشر است. همچنین ضرورت دارد از تلاش‌ها و فعالیت‌های زنان برای فعال‌سازی این برنامه حمایت شود و این در حالی است که هر دو مورد در اهداف توسعه هزاره نادیده گرفته شده است.

قدرتمند ساختن زنان نیازمند توجه به ابعاد مختلف جنسی، باروری، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. هرچند در پروژه اهداف توسعه هزاره، قدرتمندسازی زنان با کاهش نابرابری‌های آموزشی مطرح شده است. در این مقاله تاکید شده که با نادیده گرفتن سایر حقوق‌ و عدم به رسمیت شناختن حقوق بشر برای زنان، هدف قدرتمندساخزی آنان محقق نمی‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی ملل متحد، سازمان‌های فعال در حوزه زنان باید برابری جنسیتی را به جلو هدایت کنند هرچند به دلیل تاثیر سیاست‌های اهداف توسعه هزاره بر اولویت‌های بودجه‌ای، حمایت‌های مالی از سازمان‌های فعال زنان با محدودیت روبه‌رو است.

منبع: ایسنا /انتهای متن/

درج نظر