دختران بازمانده از تحصیل دردستورکار معاونت زنان

در حالی که یک و نیم میلیارد تومان از بودجه معاونت امور زنان و خانواده در سال 93 محقق نشد،با وجود گذشت حدود سه ماه از سال 94 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: هیچ خبری از تخصیص بودجه سال جاری نیست.

0

توجه به آنکه توجه به وضعیت تحصیلی زنان و دختران به عنوان نیمی از جمعیت کشور و تربیت کننده نسل آینده یکی از موضوعاتی است که نیاز به تخصیص بودجه دارد،شهیندخت مولاوردی در این زمینه می‌گوید: متولی زنان بی‌سواد 30 تا 40 ساله نهضت سوادآموزی است و از طریق وزارت آموزش و پرورش این کار انجام می‌شود. در دوسال اخیر بیشتر به دختران بازمانده از تحصیل پرداخته‌ایم و این موضوع جزو اولویت‌های ماست. توجه به وضعیت دختران در مناطق محروم و دور افتاده به ویژه در مدارس شبانه‌روزی را با توجه به محدودیت‌های اعتباری و امکانات در دستور کار قرار دادیم و اقداماتی انجام داده‌ایم اما هنوز به وضع مطلوب نرسیده‌ایم.

وی یادآور شد: ما به طور مستقیم متولی سوادآموزی دستگاه‌ها نیستیم و باید برنامه‌های این حوزه را از طریق دستگاه‌های اجرایی پیش‌ببریم و هماهنگی‌های و حساسیت‌های لازم را نسبت به این موضوع به وجود آوریم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: ما با توجه به حجم اعتبارات خود در این زمینه می‌توانیم تاثیرگذار باشیم و با اولویت‌بندی کار می‌کنیم.

مولاوردی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت اعتبار موجب دست نیافتن معاونت امور زنان به اهداف خود در حوزه دختران بازمانده از تحصیل شده است، اظهار کرد: محدودیت اعتبار و جایگاه ستادی معاونت موجب شده است که اختیارات یک وزارتخانه را نداشته باشیم و تنها می‌توانیم در این زمینه پیگیری کنیم و هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.

منبع: ایسنا/انتهای متن/

درج نظر